Проверява се дали Брюксел "защитава финансовите интереси на ЕС" в България

08:48, 24 януари 2023
Европейската сметна палата започва проверка на това дали Европейската комисия ефективно защитава финансовите интереси на ЕС срещу нарушения на върховенството на закона
Проверяват дали ЕК отпуска финансиране на страните само ако зачитат върховенството на закона
„Нарушенията на върховенството на закона, като например липсата на надлежно разследване на корупцията или липсата на независимост на съдебната власт, могат да имат значителни финансови последици в рамките на ЕС и могат да доведат до злоупотреба с парите на ЕС в държавите членки“, каза Анеми Туртелбooм, която ще ръководи одита

Европейската сметна палата започва проверка на това дали Европейската комисия ефективно защитава финансовите интереси на ЕС срещу нарушения на върховенството на закона в държавите членки. Проверката обхваща България и още пет страни от съюза.

Одиторите ще разгледат предприетите от Комисията стъпки, чрез които се следи държавите да получават финансиране от ЕС единствено ако зачитат върховенството на закона. Одитът ще бъде насочен към политиката на сближаване на ЕС и финансирането за възстановяване от пандемията от COVID-19.

Нарушенията на върховенството на закона, като например липсата на надлежно разследване на корупцията или липсата на независимост на съдебната власт, могат да имат значителни финансови последици в рамките на ЕС и могат да доведат до злоупотреба с парите на ЕС в държавите членки“, каза Анеми Туртелбooм, която ще ръководи одита.

Нашият одит ще установи дали Комисията използва ефективно инструментите, с които разполага, за защита на бюджета на ЕС от нарушения на върховенството на закона, по-специално по отношение на финансирането за сближаване и възстановяване", добави тя.

Европейската сметна палата подчертава, че върховенството на закона е една от основните ценности на ЕС. Това означава, че законът се прилага еднакво към всички членове на обществото, че съдилищата работят независимо и безпристрастно и че съществува разделение на властите.

ЕС е разработил комбинация от правни, финансови и мониторингови инструменти, както и други механизми за прилагане на принципите на върховенството на закона в държавите — членки на ЕС. Те включват механизма за сътрудничество и проверка, производствата за установяване на неизпълнение на задължения и годишните доклади относно върховенството на закона.

Освен това през 2020 г. ЕС е договорил „правила за обвързване с условия“ с цел защита на доброто финансово управление на бюджета на ЕС като цяло. При определени условия тези правила изискват достъпът на държавите до финансиране от ЕС да бъде спрян, намален или ограничен, когато са налице сериозни нарушения на върховенството на закона. Тези мерки за защита на бюджета досега са използвани само за Унгария (през декември 2022 г.), за която ще бъдат спрени 55 % от средствата, които тя трябваше да получи по три програми на ЕС за сближаване.

Финансовите правила за фондовете на политиката на сближаване и за Механизма за възстановяване и устойчивост, който представлява най-големият дял от пакета на ЕС за възстановяване, дават възможност за допълнителни гаранции за върховенството на закона.

Одитът ще се съсредоточи върху три различни области за защита на финансовите интереси на ЕС от нарушения на принципите на правовата държава: прилагането от страна на Комисията на Регламента на ЕС за общ режим на обвързаност с условия, приложимите правила за фондовете на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. и приложимите правила за Механизма за възстановяване и устойчивост.

Одитът ще обхване действията на Комисията за извадка от шест държави: България, Гърция, Италия, Унгария, Полша и Румъния.

Водещи новини

Вдигат с 15% заплатите в столичния градски транспорт от 1 март

17:15, 26 Февр 24

Търсенето на злато в Китай се увеличава през януари

15:29, 26 Февр 24

БАЗ и СЗБ: Продължава пълната незаинтересованост на министър Динкова към туризма

13:21, 26 Февр 24

Френският президент събира евролидери, за да засили подкрепата на Европа за Украйна

11:45, 26 Февр 24

Денков e в Украйна, за да потвърди подкрепата на страната ни две години след руската агресия

10:15, 26 Февр 24

Най-нови

Вдигат с 15% заплатите в столичния градски транспорт от 1 март

17:15, 26 Февр 24

Търсенето на злато в Китай се увеличава през януари

15:29, 26 Февр 24

БАЗ и СЗБ: Продължава пълната незаинтересованост на министър Динкова към туризма

13:21, 26 Февр 24

Френският президент събира евролидери, за да засили подкрепата на Европа за Украйна

11:45, 26 Февр 24

Денков e в Украйна, за да потвърди подкрепата на страната ни две години след руската агресия

10:15, 26 Февр 24

Още от Свят