Форум

Форум

Подкастът "Форум" с автор и водещ адв. д-р Деян Драгиев представя актуални правни теми, свързани с промени в законодателството, тенденции в съдебната практика, важни развития в правото на ЕС и законови решения от други държави. Подкастът цели да постави тази проблематика в контекста на бизнеса и икономиката чрез диалог с гости от правните среди - съдии, адвокати и други специалисти, както и експерти от други сфери, за да покаже значението на дискутираните въпроси за обществото.

Авторът на подкаста "Форум" Деян Драгиев е адвокат и доктор по право с широк и богат опит в сферата на търговското право, гражданския процес и международното частно право, както и в области като финанси, енергетика, транспорт, технологии, международна търговия и други.

Ново законодателство в ЕС за защита при сигнали за нарушения. А в България?
23:28

Ново законодателство в ЕС за защита при сигнали за нарушения. А в България?

Трета част: Новите процедури
19:07, 14 юли 2022
Ново законодателство в ЕС за защита при сигнали за нарушения. А в България?
12:00

Ново законодателство в ЕС за защита при сигнали за нарушения. А в България?

Втора част: Кой е защитен и за какво?
19:01, 14 юли 2022
Ново законодателство в ЕС за защита при сигнали за нарушения. А в България?
20:13

Ново законодателство в ЕС за защита при сигнали за нарушения. А в България?

Първа част: Директивата на Европейския съюз
19:34, 12 юли 2022