ИПИ: 146 дни работим за държавата през тази година

19:00, 25 май 2022
Тенденцията вероятно ще се задържи и през следващите години, твърдят от Институтът за пазарна информация
И през тази година почти изцяло ще работим, за да платим две основни групи от данъци

Точно 146 дни работим за държавата през 2022 г. , обяви Институтът за пазарна информация (ИПИ). Денят на данъчната свобода тази година е утре (26 май).

Приетият в края на февруари държавен бюджет предвижда над 57 млрд. лв. приходи през 2022 г. „Ако приемем, че за един ден изработваме средно 392 млн. лв. (изчисленията са направени на база прогнозата за БВП в размер на 143 млрд. лв.), то ни трябват поне 146 дни за да попълним държавата хазна”, обясни Петър Ганев, старши изследовател в ИПИ.

Според него продължителността на този период отговаря на приходи по консолидираната фискална програма, които представляват 40% от БВП. „В резултат на по-високите нива на преразпределение през бюджета през последните две години датата на данъчната свобода у нас се измести от средата към края на май”, уточни макроикономистът.

Докато непосредствено преди пандемията нивата на преразпределение са от порядъка на 36-37% от БВП, а бюджетното салдо е около нулата, то след 2020 г. наблюдаваме нарастваща роля на държавата и сравнително високи нива на бюджетен дефицит, казват от ИПИ. Оттам добавят, че средносрочната бюджетна прогноза предвижда консолидираните приходи да се задържат на нива около 40%, а бюджетният дефицит да остане около или дори над 3% от БВП поне до 2024 г. Това означава, че денят на данъчната свобода ще се задържи в края на май и през следващите години.

В бюджета за тази година е заложен дефицит от 5,9 млрд. лв. или 4,1% от БВП. Те се равняват на над 15 дни за отработване. Това са допълнителните дни, през които икономиката би работила само за бюджета, ако трябваше да покрие и планирания дефицит. От ИПИ ги наричат „дни за отработване”, тъй като дефицитът в крайна сметка тежи върху данъкоплатците – макар и отложен в бъдещето. Заедно с това България получава безвъзмездна помощ от европейските граждани, като заложените постъпления от бюджетна на ЕС са над 5,1 млрд. лв. Трансферите от ЕС на практика ни спестяват близо 13 дни работа за държавата. Официалната дата на данъчната свобода – 26 май - отчита всички приходи, в т.ч. „приноса“ на европейските данъкоплатци.

Тази година също работим за да платим две основни групи от данъци, посочва Ганев. По думите му общо за преките данъци и социалните и здравните осигуровки са ни нужни близо 58 дни – 24 дни за преките данъци и 34 дни за осигурителните фондове. За косвените данъци са необходими 54 дни, като само за приходите от ДДС те са близо 38. Имуществените данъци, които са ключов приходоизточник за общините, отнемат малко над 3 дни.

Предстоящата актуализация на бюджета през тази година, в т.ч. приемането на т. нар. мерки срещу инфлацията, най-вероятно ще промени основните бюджетни показатели и денят на данъчната свобода да бъде преместен, допускат от ИПИ. Високата инфлация, която влияе както на приходите в бюджета, така и на номиналния размер на БВП, също ще повлияе. Въпреки това високите нива на преразпределение остават водещата новина за данъчната свобода. Най-голямата тежест традиционно пада върху работещите, за които тя ще настъпи в началото на лятото, обобщава Петър Ганев.

Етикети:
Институт за пазарна информация, данъци, работа
Още от Икономика