"Евростат": Намалението на вноса изпреварва това на износа в ЕС, еврозоната и България

16:47, 15 ноември 2023
Търговията между страните членки на ЕС е намаляло до 341,9 милиарда евро, или с 12,7 на сто през септември т.г., отнесено към септември 2022 г.
Данни на Евростат
Търговията в рамките на еврозоната е отслабнала до 1,989 трилиона евро през януари-септември 2023 г., или с 3,8 на сто на годишна основа

През септември 2023 г. износът на стоки от Европейския съюз е спаднал с 9,7 на сто на годишна база и е възлизал на 209,7 милиарда евро. Вносът на стоки в ЕС е бил за 202,5 милиарда евро, което отговаря на годишен спад с 27,6 на сто. В резултат ЕС регистрира 7,1 милиарда евро излишък в търговията със стоки с останалия свят през септември 2023 г., докато през същия месец на миналата година бе на дефицит от 47,4 милиарда евро.

Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Търговията между страните членки на ЕС е намаляло до 341,9 милиарда евро, или с 12,7 на сто през септември т.г., отнесено към септември 2022 г.

Според данни на НСИ, в България през септември общият износ на стоки възлиза на 7,019 милиарда лева и намалява с 10,1 на сто спрямо същия месец на предходната година. Вносът на стоки в страната ни намалява с 21,2 на сто на годишна база и възлиза на 7,913 милиарда лева.

За януари – септември 2023 г. от България общо са изнесени стоки за 63,861 милиарда лева, което е със 7,9 на сто по-малко в сравнение със същия период на 2022 година. За същия период в България са внесени стоки на стойност 71,791 милиарда лева (по цени CIF), което е с 10,4 процента по-малко, отколкото преди година.

През първите девет месеца на настоящата година износът на стоки от ЕС е нараснал до 1,901 трилиона евро, или с 0,7 на сто на годишна основа. Вносът е паднал до 1,905 трилиона евро, което е с 15,2 на сто по-малко в сравнение с януари - септември 2022 г. Така ЕС отчита дефицит от едва 3,7 милиарда евро при търговията със стоки за посочения период в сравнение с дефицит от 358,7 милиарда евро през първите девет месеца на миналата година.

Същевременно търговията между членките на ЕС е намаляло до 3,091 трилиона евро, или с 2,2 на сто на годишна база.

Еврозона

В еврозоната през септември износът на стоки е бил надолу с 9,3 на сто на годишна база, а вносът с 23,9 на сто. Изнесените продукти са били на парична стойност от 235,8 милиарда евро, а внесените в ЕС – за 225,8 милиарда евро. В резултат валутната зона отчита излишък от 10 милиарда евро в търговията със стоки с останалия свят през септември 2023 г. в сравнение с дефицит от 36,6 милиарда евро през септември 2022 г.

Търговията в рамките на еврозоната е спаднала до 217,3 милиарда евро през септември, което е с 15,5 на сто по-малко, отколкото през септември 2022 г.

През януари - септември 2023 г. износът на стоки от еврозоната за останалия свят е запазил нивата си и е оценен на 2,119 трилиона евро, докато вносът е спаднал с 12,2 на сто до 2,103 трилиона евро. За деветте месеца до края на септември тази година еврозоната регистрира излишък от 16,3 милиарда евро при търговията със стоки, спрямо дефицит от 278,3 милиарда евро през същия период на 2022 г.

Търговията в рамките на еврозоната е отслабнала до 1,989 трилиона евро през януари-септември 2023 г., или с 3,8 на сто на годишна основа.


Годишно сравнение по страни членки

През септември 2023 г., в сравнение със същия месец на предходната година, всички членки на ЕС са отчели намаление на износа на стоки, с изключение на Кипър (+54,5 на сто). Най-значителен спад е регистриран в Латвия (-27,9 на сто), Хърватия (-24,8 на сто), Естония (-24,5 на сто), Литва (-22,1 на сто) и Белгия (-21,6 на сто).

По отношение на вноса в ЕС картината е сходна. През септември 2023 г. на годишна база всички страни от ЕС са отчели спад, с изключение на Кипър (+30,8 на сто) и Словения (+0,4 на сто). Най-голям спад се е наблюдаван в Литва (-29,3 на сто), Белгия (-24,5 на сто), Унгария (-22,3 на сто), Естония (-21,6 на сто), България (-21,2 на сто), Финландия (-21 на сто), Нидерландия ( -20,6 на сто) и Италия (-20,5 на сто).

Етикети:
ЕС, износ, внос, еврозона, "Евростат"
Още от Икономика