Fitch потвърди кредитния рейтинг на България

19:00, 19 ноември 2022
Агенцията повиши прогнозата си за инфлацията, фискалната перспектива е несигурна
Международната агенция Fitch потвърди кредитния рейтинг на България
Положителната перспектива е свързана и с предстоящото влизане на страната ни в Еврозоната

Международната агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на ниво „BBB“ с „положителна перспектива“. Според агенцията страната ни има силна външна и фискална позиция в сравнение с други държави със същия рейтинг.

Рейтингите на България се подкрепят от членството в ЕС и дългогодишния валутен борд. Демографските показатели обаче са неблагоприятни и оказват влияние върху потенциалния растеж и държавните финанси в дългосрочен план. Показателите за управление на Световната банка (WBGI) са се влошили през последните години, но са в съответствие с аналогичните показатели, пишат още от Fitch.

Положителната перспектива е свързана и с предстоящото влизане на страната ни в Еврозоната през 2024 г. В изследването е посочено, че независимо от очевидно нестабилната политическа ситуация в България правителството показва, че е сериозно ангажирано с приемането на еврото. Несигурността относно нивата на инфлацията през следващите две години обаче създават риск от забавяне на приемането на еврото след 2025 г.

Според Fitch България би трябвало да изпълни правните изисквания за присъединяване към еврозоната, но най-голямата пречка остава критерият за ценова стабилност. От началото на годината инфлацията в България е по-висока от тази в трите държави-членки на ЕС с най-добри показатели и се очаква да остане висока през цялото първо тримесечие на 2023 г.

Въпреки нестабилната политическа ситуация от Fitch отбелязват, че е налице широк политически ангажимент и институционална подкрепа за приемането на еврото и за реформите, свързани с Националния план за възстановяване.

Fitch Ratings оценяват растежа на БВП за тази година на 3.5 %, заради по-добрите от очакваните резултати през първото полугодие на 2022 г. Прз втората половина на годината стабилното представяне на енергийните сектори и силният ръст на износа би трябвало частично да компенсират отрицателното въздействие на намаляването на реалния разполагаем доход и спада на инвестициите. Пренасянето на неблагоприятни ефекти и забавянето на частното и публично потребление ще намалят икономическия растеж през 2023 г. до 1.4 %. Очаква се растежът да се нормализира през 2024 г. и да се върне на ниво от около 3%.

Засилен инфлационен натиск: Fitch повишава средната си прогноза за инфлацията до 13,1% през 2022 г. и 9,2% през 2023 г. от съответно 11,8% и 6,0% през юни. Очакванията са инфлацията да се забави до 5,5% на годишна база до края на 2023 г. Основните фактори за инфлацията са цените на храните, енергията и транспорта. Ценовият натиск обаче се засилва и в други подсектори, особено в сектора на услугите.

Несигурна фискална перспектива: Fitch прогнозира, че дефицитът ще остане като цяло непроменен през 2022-2023 г. на ниво от около 3,8 % от БВП, което съответства на сегашната медиана "BBB". Служебното правителство реши да удължи срока на действие на бюджета за 2022 г. до 2023 г. , като запази разходите и въведените мерки непроменени. По-бавният икономически растеж ще доведе до по-ниски данъчни приходи, докато очакваните плащания на дивиденти от държавните енергийни дружества ще запазят общите приходи като цяло непроменени през 2023 г., посочва рейтинговата агенция.

Етикети:
инфлация, Fitch Ratings, кредитен рейтинг, еврозона
Още от Финанси