Държавата пое нов дълг за 180 млн. лв.

12:47, 18 октомври 2022
Държавата проведе аукцион за нов дълг за 200 млн. лв. под формата на 5 и 1/2-годишни книжа
Държавата пое нов дълг за 180 млн. лв.
Постигната е среднопретеглена доходност от цели от 5,65%. Това е по-висока доходност от 4,13, която беше реализирана на предишния аукцион на 26 септември

Министерство на финансите пласира нов дълг на вътрешния пазар при покачваща се доходност. Държавата проведе аукцион за нов дълг от 200 млн. лв. под формата на 5 и 1/2-годишни книжа с падеж на 28-и март 2028 г. и лихвен процент от 3,2% годишно.

На аукциона, проведен в понеделник, за 200 млн. лева бяха пласирани книжа за 180,55 млн. лева. Общият размер на подадените поръчки достигна 208,2 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 1,04 пункта.

Резултатите от аукциона, публикувани на страницата на Българската народна банка показват, че е постигната среднопретеглена доходност от цели от 5,65%. Това е по-висока доходност от 4,13%, която беше реализирана на предишния аукцион на 26 септември.

Припомняме, че Министерството на финансите пусна в обращение на вътрешния пазар нова емисия ДЦК за 150 млн. лв. с оригинален матуритет от 5.5-години, деноминирана в лева. Постигнатата доходност бе 4.13%, при все че книжата са и с лихвен процент от 3.20%.

За сравнение на 20 септември Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа с падеж 27.07.2026 година. На проведения тогава аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3.01%. Освен това МФ предложи и годишна лихва от 2.25 процента по книжата. Още по-знаково е сравнението с аукциона, който се проведе през май. По онова време МФ пласира 3.5-годишни облигации в обем от 300 млн. лв. при 1.33% доходност, при това при 0% фиксиран лихвен процент.

Министерството на финансите е взело решение да одобри и запише поръчки за 180.5 млн. лева. Така за трети път през тази година финансовото ведомство не записва пълния обем на предложената емисия. "До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 208 200 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 50 050 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.04. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 88.31 лв. на 100 лв. номинал", пише в съобщението на БНБ.

Това бе десетият аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар през тази година. Половината от търговете се случиха в условията на служебен кабинет. Освен това в средата на септември България излезе и на международните пазари, където набра 2.25 млрд. евро.

Етикети:
дълг, БНБ, аукцион, министерство на финансите, ценни книжа
Водещи новини

Василев: Събрани са 685 млн. лв. повече данъци, мита и осигуровки

Коментар на Асен Василев
18:39, 20 Февр 24

Петър Чобанов: Важното е с действията и позицията си да показваме, че сме готови за еврозоната

Петър Чобанов
17:01, 20 Февр 24

Ще продължи ли газта с понижението си?

15:05, 20 Февр 24

Председателят на КЕВР: С развитието на пазара на електроенергия ще се увеличава контролът

Коемнтар на Иван Иванов
13:05, 20 Февр 24

На второ място сме по ръст на новорегистрирани автомобили в ЕС през януари

11:19, 20 Февр 24

Най-нови

Пуснато бе движението през пътен тунел „Железница“ на АМ „Струма“

18:58, 20 Февр 24

Василев: Събрани са 685 млн. лв. повече данъци, мита и осигуровки

Коментар на Асен Василев
18:39, 20 Февр 24

Петър Чобанов: Важното е с действията и позицията си да показваме, че сме готови за еврозоната

Петър Чобанов
17:01, 20 Февр 24

Ще продължи ли газта с понижението си?

15:05, 20 Февр 24

Председателят на КЕВР: С развитието на пазара на електроенергия ще се увеличава контролът

Коемнтар на Иван Иванов
13:05, 20 Февр 24

Още от Финанси