Държавата натовари половин милион фирми с нова бюрократична тежест

14:48, 30 януари 2023
Вече се изисква от работодателите да обявяват определени необлагаемите доходи
НАП изисква от работодателите да обявяват определени необлагаемите доход

Националната агенция за приходите (НАП) е информирала 500 000 фирми, че вече трябва да се декларират нови данни в справките за изплатените през 2022 г. доходи на физически лица. В имейлите на НАП се посочват новите административни изисквания към бизнеса, които задължават работодателите вече да обявяват, освен изплатените през 2022 година облагаеми, но и определени необлагаемите доходи по трудови правоотношения, както и информация за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. 

Още административна тежест

Сред необлагаемите доходи, които трябва да бъдат посочени в справката са: предоставените на служителите ваучери за храна до 200 лв. месечно, освободени от облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, изплатените обезщетения за първите 3 дни от болничния, както и еднократните помощи в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак, които дават като подарък някои работодатели.

Трябва да се декларират също и различни видове обезщетения, изплащани от работодателя, например при пенсиониране, увреждане здравето на служителя, преместване в друго населено място, прекратяване на правоотношението заради болест.

Промените в закона

Новите изисквания са вследствие на промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които парламентът прие през декември. Идеята на финансовото министерство бе да се води регистър на всички доходи на хората, дори и на тези, които не се облагат с данъци. Банките също ще трябва да декларират изплатените лихви на клиентите си въпреки, че лихвите от спестявания не се облагат с данък. Информация в НАП ще трябва да подават и хазартните оператори, посочвайки поименно на кого са изплатили печалби.

Министерството на финансите обясни тогава, че целта на разпоредбата е да отсее хората, които нямат никакви доходи и да определи кой има нужда от социално подпомагане и кой е енергийно беден. Освен това информацията в НАП за всички доходи на хората ще позволява бързо да се прави проверка кой откъде има доходи и как е придобил имуществото си.

Етикети:
бизнес, доход, НАП
Още от Финанси