Дълговите аукциони се струпват въпреки все по-тежките условия

14:05, 21 септември 2022
Инвеститорите разглеждат българските книжа като по-рискови
МФ предлага облигации за 200 млн. лв. на 26 септември

Българска народна банка обяви, че ще проведе на 26 септември аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години и шест месеца. Правителството предлага дългови книжа в обем от 200 млн. лв. при 3.20% годишен лихвен процент. 

Това ще е втори аукцион на вътрешния пазар на ДЦК за последната седмица. На 20 септември Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 27.07.2026 година. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3.01%. Освен това МФ предложи и годишна лихва от 2.25 процента по книжата. 

Видно е, че в последните няколко месеца цената на дълга значително се е покачила. През месец май МФ пласира 3.5-годишни облигации в обем от 300 млн. лв. при 1.33% доходност, при това при 0% фиксиран лихвен процент.

Инвеститорите разглеждат българските книжа като по-рискови. За това свидетелстват данните, че отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки. Преди няколко месеца този спред бе от 78 базисни точки.

Повишаването на риска може да се обясни както с външни фактори, като обръщането на лихвения цикъл и кризите покрай войната, така и с вътрешни - разхлабването на фискалната позиция от предишното редовно правителство и плановете за повишаване на бюджетния дефицит през тази и следващата година. 

По-скъпо е и на международните пазари

През септември държавата излезе и на международните облигационни пазари за първи път от 2 г. насам. Министерството на финансите пласира облигации, деноминирани в евро, в два транша с общ размер от 2.25 млрд. евро. Първият транш е със срочност 7 г., обем от 1.5 млрд. евро и лихвен купон 4.125%. Вторият транш е със срочност 12 г., обем от 0.75 млрд. евро и лихвен купон 4.625%.

Дълговата операция е в рамките на определения максимален размер от 10.3 млрд. лв. на новия дълг, който може да бъде поет през 2022 г. 

Според МФ в предстоящите месеци цената и достъпът до дългово финансиране ще представляват все по-голямо предизвикателство пред суверенните емитенти на дълг, с оглед на продължаващата геополитическа несигурност, високата инфлация и политиката на Европейската централна банка и Федералния резерв за продължаващо увеличение на основните лихвени проценти.

Само на вътрешния пазар

Затова до края на 2022 г. Министерството на финансите не планира друго излизане на външните капиталови пазари, а финансиране ще се търси само от вътрешния пазар.

Според емисионния календар Министерството на финансите ще проведе през септември два аукциона за продажба на държавни ценни книжа на обща стойност 400 млн. лева, като първите 200 млн. лв. вече са заети. За октомври са планирани четири аукциона за 750 млн. лева. Съдейки по индикативния емисионен календар, през ноември и декември е предвидено да се извърши продажба на ДЦК на обща стойност 900 млн. лева. Така до края на 2022 г. вероятно държавата може да поеме дълг в размер на нови 2.05 млрд. лева от вътрешния пазар.

Етикети:
дълг, БНБ, ДЦК, облигации, министерство на финансите, аукциони
Водещи новини

"Нещо като Кремиковци": Продължава напрежението между властта и енергетиците

ТЕЦ Марица изток 2
11:10, 1 Окт 23

САЩ избегнаха стопиране на работата на федералното правителство

10:12, 1 Окт 23

Блокадите остават. Премиерът организира среща с протестиращите миньори

09:13, 1 Окт 23

Министър Радев: Териториалните планове са изпратени към ЕК, но това не предопределя решенията

Коментар на енергийния министър
18:25, 30 Септ 23

Италия възнамерява да събере поне 1% от БВП чрез продажба на активи

Италия възнамерява да събере поне 1% от брутния вътрешен продукт
17:45, 30 Септ 23

Най-нови

"Нещо като Кремиковци": Продължава напрежението между властта и енергетиците

ТЕЦ Марица изток 2
11:10, 1 Окт 23

САЩ избегнаха стопиране на работата на федералното правителство

10:12, 1 Окт 23

Блокадите остават. Премиерът организира среща с протестиращите миньори

09:13, 1 Окт 23

Министър Радев: Териториалните планове са изпратени към ЕК, но това не предопределя решенията

Коментар на енергийния министър
18:25, 30 Септ 23

Италия възнамерява да събере поне 1% от БВП чрез продажба на активи

Италия възнамерява да събере поне 1% от брутния вътрешен продукт
17:45, 30 Септ 23

Още от Финанси