Брюксел с наказателна процедура срещу България заради прането на пари

15:59, 01 юни 2023
ЕК задейства общо четири наказателни процедури срещу страната ни
Европейската комисия задейства общо четири наказателни процедури срещу страната ни

Европейската комисия обяви в четвъртък, че е открила четири наказателни процедури срещу България, като една от тях е свързана със законодателството срещу схемите за пране на пари. Останалите три са в ресори екология, транспорт и правосъдие.

Качество на въздуха

По отношение на качеството на въздуха ЕК реши да изпрати мотивирано становище на България поради това, че страната ни не е премахнала пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха, както изисква европейското законодателство. 

Според директива на ЕС, когато пределно допустимите стойности за замърсяване на въздуха бъдат превишени, държавите членки да приемат планове за качеството на въздуха и да определят подходящи мерки, така че периодите на превишаване да бъдат възможно най-кратки.

С директивата се изисква пряко засегнатите лица и природозащитните организации да имат право да изискват от публичните органи да изготвят план за качеството на въздуха и да оспорват плановете за качеството на въздуха и тяхното съдържание пред националните съдилища. България  обаче не е гарантирала, че природозащитните организации или физическите и юридическите лица имат право да сезират националните съдилища. Тази възможност гарантира, че те могат да оспорят липсата на планове за качеството на въздуха или неспособността им за справяне със замърсяването на въздуха.

Борба с измамите и прането на пари

Втората процедура е към България, тъй като не спазва правилата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Третата процедура е задействана, защото България не извършва адекватен надзор на пазара на морско оборудване на борда на корабите, за който отговаря.

Последната наказателна процедура е заради пропуски в законодателството срещу схемите за пране на пари. Страната ни е докладвала на ЕК, че напълно е въвела европейските законови изисквания. Въпреки това ЕК е установила няколко случая на неправилно транспониране на директивата в националното законодателство.

"Правилата за противодействие на изпирането на пари са от основно значение за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Законодателните пропуски в една държава членка имат отражение върху ЕС като цяло. Правилата на ЕС следва да бъдат ефективно прилагани и контролирани с цел борба с престъпността и защита на финансовата ни система", казва Еврокомисията

Водещи новини

Парламентарната енергийна комисия прие споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Заседание на Комисията по енергетика
12:01, 4 Окт 23

Чрез цифров сертификат: Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път

Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път
11:05, 4 Окт 23

С 580 млн. лв. ще бъдат обновени сградите и материалната база в системата на образованието

Правителството отпуска допълнително пари за системата на образованието
10:11, 4 Окт 23

Председателят на Binance: България предлага уникална среда за криптовалутите

Коментар на председателя на Байнансе
09:15, 4 Окт 23

Парламентът ще обсъди споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Извънредно заседание на парламента
08:17, 4 Окт 23

Най-нови

Парламентарната енергийна комисия прие споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Заседание на Комисията по енергетика
12:01, 4 Окт 23

Чрез цифров сертификат: Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път

Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път
11:05, 4 Окт 23

С 580 млн. лв. ще бъдат обновени сградите и материалната база в системата на образованието

Правителството отпуска допълнително пари за системата на образованието
10:11, 4 Окт 23

Председателят на Binance: България предлага уникална среда за криптовалутите

Коментар на председателя на Байнансе
09:15, 4 Окт 23

Парламентът ще обсъди споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Извънредно заседание на парламента
08:17, 4 Окт 23

Още от Финанси