"Топлофикация София" предоговори над 500 млн. лв. задължения към държавата

16:51, 04 октомври 2022
Общинското дружество има 350 млн. лв. текущи задължения към "Булгаргаз"
Общинското дружество има 350 млн. лв. текущи задължения към "Булгаргаз"

Общинското дружеството "Топлофикация София" е предприело действия по предоговаряне на дълговата експозиция към "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) и обслужване на текущите задължения към "Булгаргаз" ЕАД. За целта в последните месеци са подписани няколко споразумения, като общият прогнозен размер на задълженията, които ще бъдат погасени, възлиза на 506 млн. лв., съобщи във вторник Комисията за енергийно и водно регулиране. 

Какво дължи "Топлофикация София" към момента

Според част от споразуменията се предвижда 20% от постъпленията по ежемесечните премии от Фонда за настоящия регулаторен период да бъдат превеждани на БЕХ ЕАД. По този начин ще бъдат погасени задължения за 126 млн. лв. С друго подписано споразумение "Топлофикация София" се задължава до 31.03.2029 г. да изплати неуредени задължения към холдинга в размер на 333.5 млн. лева. Така общинското дружество ще намали с 12.9 млн. лв. годишните си разходи за лихви по дълга.

С последното споразумение се предвижда 80% от постъпленията на дружеството по дължимите ежемесечни премии от ФСЕС за регулаторния период 1.07.2022 г. -30.06.2023 г. да бъдат директно превеждани на газовия доставчик за погасяване на текущите задължения. 

Ще задлъжнее ли още

В съобщението на КЕВР се посочва, че "Топлофикация София" е погасила просрочени задължения към "Булгаргаз" в общ размер над 543 млн. лв. Към 31 август общият размер на текущите задължения възлиза на стойност над 349 млн. лева.

"Топлофикация София" е изготвила три прогнозни сценария за месечните плащания и динамиката на дълга към "Булгаргаз" до края на регулаторния период – юни 2023 г.

Съгласно първия сценарий, при който не е предвидено получаване на компенсации за природен газ "Топлофикация София" прогнозира продължаващо нарастване на дълга към „Булгаргаз“, като в края на регулаторния период – 30.06.2023 г. той би достигнал прогнозен размер от близо 933 млн. лева.

Вторият сценарий е изготвен на база на допускането за компенсация от 50% от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за месеца. Ако бъде приложена схемата за компенсация, действала през периода декември 2021 г. - май 2022 г. за получаване на 50% от разликата между прогнозните тримесечни цени на природния газ в ценовото решение на КЕВР от 1.07.2022 г. и реалните постигнати цени, дългът на „Топлофикация София“ към обществения доставчик в края на регулаторния период би достигнал прогнозен размер от близо 511 млн. лв.

Третият сценарий е базиран на 100% компенсация от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за месеца. При прилагане на схема за компенсация в този размер "Топлофикация София" ще бъде в състояние да изплаща текущите фактури за природен газ, както и да погасява натрупания към момента дълг, като в края на регулаторния период задълженията биха намалели до близо 90 млн. лева.

Според столичното парно третият сценарий, предвиждащ пълно възстановяване на разходите за природен газ, е най-рационалното решение за запазване конкурентността на услугата и прекратяването на декапитализацията и дълговата спирала на дружеството.

Етикети:
Булгаргаз, компенсации, задължения, "Топлофикация София", БЕХ
Водещи новини

Василев: Събрани са 685 млн. лв. повече данъци, мита и осигуровки

Коментар на Асен Василев
18:39, 20 Февр 24

Петър Чобанов: Важното е с действията и позицията си да показваме, че сме готови за еврозоната

Петър Чобанов
17:01, 20 Февр 24

Ще продължи ли газта с понижението си?

15:05, 20 Февр 24

Председателят на КЕВР: С развитието на пазара на електроенергия ще се увеличава контролът

Коемнтар на Иван Иванов
13:05, 20 Февр 24

На второ място сме по ръст на новорегистрирани автомобили в ЕС през януари

11:19, 20 Февр 24

Най-нови

Пуснато бе движението през пътен тунел „Железница“ на АМ „Струма“

18:58, 20 Февр 24

Василев: Събрани са 685 млн. лв. повече данъци, мита и осигуровки

Коментар на Асен Василев
18:39, 20 Февр 24

Петър Чобанов: Важното е с действията и позицията си да показваме, че сме готови за еврозоната

Петър Чобанов
17:01, 20 Февр 24

Ще продължи ли газта с понижението си?

15:05, 20 Февр 24

Председателят на КЕВР: С развитието на пазара на електроенергия ще се увеличава контролът

Коемнтар на Иван Иванов
13:05, 20 Февр 24

Още от Енергетика