КЕВР глоби шест енергийни дружества с над 1 млн. за манипулация на пазара

16:50, 29 ноември 2022
Това се казва в съобщение на енергийния регулатор до медиите
КЕВР глоби шест енергийни дружества с общо 1 милион и 258 хиляди лева за манипулация на българския пазар на електроенергия на едро
Във връзка с конiтатациите от приключилото производство КЕВР изпрати сигнал до Софийска градска прокуратура

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на закрито заседание, проведено на 25 ноември 2022 г. прие решение, с което установи, че шест енергийни дружества, участници на пазара, са извършили нарушение на чл. 5 от Регламент № 1227/2011 - REMIT (Регламент на ЕС относно интегритета и прозрачността на пазара на едро на енергия).

Това се казва в съобщение на енергийния регулатор до медиите.

Енергийните дружества са :

  1.  „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД – 625 097 лв.
  2. „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД - 336 237 лв.
  3. „ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД - 144 984 лв.
  4. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД - 34 289 лв.
  5. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД - 27 337 лв.
  6. „ИНТЕРЕЛЕКТРИК“ ЕООД - 90 475 лв.

Установените от КЕВР нарушения на Регламент REMIT са извършени от дружествата през първото шестмесечие на 2019 г. чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация съгласно разпоредбата на чл. 5 от REMIT.

КЕВР е санкционирала дружествата за нарушение на Регламент REMIT на основание чл. 224г от Закона за енергетиката, като конкретния размер на наложените санкции е формиран от Комисията по Методиката за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката.

Във връзка с констатациите от приключилото производство КЕВР изпрати сигнал до Софийска градска прокуратура.

Решението може да се обжалва пред Административен съд – град София в 14-дневен срок от съобщаването му.

КЕВР оценява високо ролята и подкрепата на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори /АСЕР/ в процеса на разследване, включително за предоставените разяснения, насоки и идеи относно тълкуването на разпоредбите на REMIT и за осъществените контакти в дух на сътрудничество.

Съгласно чл. 74а, ал. 8 от Закона за енергетиката, решенията и протоколите на Комисията, свързани с предварително проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент №1227/2011, не се публикуват на интернет страницата на КЕВР.

Етикети:
КЕВР, енергийни дружества, манипулация
Още от Енергетика