Над 120 000 млади хора у нас нито учат, нито работят

14:05, 21 ноември 2023
"Нарушена е връзката между образованието и пазара на труда", каза Александър Герганов, директор на Социологическа програма в Центъра за изследване на демокрацията
Младите хора на възраст 25 – 29 г., които нито работят, нито учат или се обучават (25+ NEETs), са често пренебрегвана група в социалната политика на Българи

"Непрекъснато отчитаме над 100 000 млади хора, които нито учат, нито работят. Във времето са стигали до 180 000, а в момента са 124 000 души".

Това съобщи Деница Сачева – депутат от ГЕРБ-СДС и председател на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика. Тя участва в откриването на форума „Политики и инициативи за младежка заетост в България: предизвикателства и посоки“, организиран от Центъра за изследване на демокрацията. Според нея не е изследвано достатъчно какви са причините за тези данни.

"Изключително важно е да разберем какви са причините за това. Дали причините се коренят в ниското образование, неграмотността, дали причините са свързани с това, че няма нужните умения, които работодателите търсят. Дали причините са в съвременните форми на труд и заетост, които не са регламентирани законодателно и оттам една значителна част от младите хора не са видими за държавната статистика. Недоверието на младите към институциите или има и други причини, които не можем да видим".

Младите хора на възраст 25 – 29 г., които нито работят, нито учат или се обучават (25+ NEETs), са често пренебрегвана група в социалната политика на България. Това поколение стартира своя професионален път непосредствено след икономическата криза през 2008 г. Изправени пред неяснота и несигурност по отношение на работата и социалното си благополучие, тези младежи много по-често са икономически неактивни или заемат несигурни работни места, посочват организаторите на форума от Центъра за изследване на демокрацията.

"Налице са пропуски в кариерното ориентиране на младите хора в България и е нарушена връзката между образованието и пазара на труда", заяви Александър Герганов, директор на Социологическа програма в Центъра за изследване на демокрацията.

Според него от особено значение е необходимостта от изготвяне на по-задълбочени оценки за отделните програми и инициативи и проследяването на ефектите от тях за младежката заетост в средносрочен и дългосрочен план.

Форумът ще предостави възможност на водещи експерти и представители на различни институции, отговорни за активирането на младите хора на пазара на труда, да обсъдят стратегиите за насърчаване на младежката заетост в България. 

Етикети:
работа, бизнес
Още от Бизнес