Индексацията на договорите в строителството получи "зелена светлина"

18:06, 21 септември 2022
Договорите ще индексират нагоре заради инфлационния риск
Оскъпяването на договорите не може да бъде повече от 50%, защото такова е изискването в ЗОП

Служебното правителство прие Методика за изменения в цените по договори за обществени поръчки заради инфлацията. С документа се регламентира редът и условията за индексация на договорите и споразуменията за строителство. Целта е да се отчете инфлационният риск чрез обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности, съобщи в сряда пресслужбата на Министерския съвет.

Според методиката ще има индексация на строителните дейности, извършени след 30 юни 2021 г. - без таван, вместо първоначално предложените 15% от стойността на поръчката. Строителният бранш казва, че индексацията на договорите е изключително важно, за да бъдат разблокирани стотици европроекти, които не могат да бъдат реализирани заради поскъпването на строителните материали и горивата.

Все пак оскъпяването на договорите не може да бъде повече от 50%, защото такова е изискването в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Методиката казва, че  индексация на цените по договорите няма да се прилага при средногодишна инфлация до 2%, респективно при тримесечна инфлация до 0.5%.

"От началото на 2021 г. сме свидетели на прогресираща инфлация в цените на производител в целия промишлен комплекс. Към 31.12.2021 г. общият индекс на цените на производител в промишлеността бележи ръст от 33.7 пункта спрямо на годишна база, което свидетелства за инфлация от 30.78 %. В средногодишен план инфлацията в промишлеността през 2021 г. спрямо 2020 г. е 16.36 %. Прогресиращата промишлена инфлация през 2021 г. е световно явление, обусловено от резкия дисбаланс между търсене и предлагане на основни промишлени суровини и стоки (метали, дървесина, петрол и рафинирани нефтопродукти, природен газ и енергийни суровини) в периода на възстановяване на световната икономика от последствията на глобалната пандемия от COVID-SARS-2. В началото на 2022 г. инфлационните процеси се катализират и вследствие на нарушените канали за доставки във връзка с военния конфликт между Руската федерация и Украйна. Тези процеси са довели и до рязък скок в цените на редица дейности, продукти и услуги и налагат предприемането на методически и регулаторни мерки за преодоляване на последиците от прогресивната инфлация в цените, с оглед обезпечаване изпълнението и завършването на договори за обществени поръчки и подход при сключване на нови такива" - с тези мотиви бе прието решението да се индексират строителните договори по обществени поръчки.


Етикети:
инфлация, министерски съвет, индексация, договори за строителство
Още от Бизнес