Бизнес доверието в Европа е на историческо дъно за 2023 г.

13:40, 23 ноември 2022
Българският бизнес обаче е с позитивни нагласи за икономическото развитие
Европейският бизнес не очаква нищо хубаво
Оказва се, че доверието на европейския бизнес е дори по-ниско, отколкото по време на финансовата криза от 2008-2009 г. и разгара на пандемията

Бизнес доверието в Европа е на историческо дъно за 2023 г. според 30-тото годишно издание на Икономическото проучване на EUROCHAMBRES (EES2023), което отразява безпрецедентните икономически трусове, следствие на военния конфликт между Украйна и Русия и последствията от COVID пандемията.

Българска търговско-промишлена палата е партньор на в проучването за 24-ти пореден път.

Оказва се, че доверието на европейския бизнес е дори по-ниско, отколкото по време на финансовата криза от 2008-2009 г. и разгара на пандемията. Притесненията относно достъпа до енергия и суровини, недостига на умения и разходите за труд са сред ключовите предизвикателства, които оформят заключенията, базирани на мненията на над 42 000 компании в 25 европейски страни.

Тревожните резултати от проучването са следствие от безпрецедентно силните насрещни ветрове, с които се сблъскват предприятията в цяла Европа поради въздействието на пандемията от Ковид, продължаващата война в Украйна и инфлацията, предизвикана от разходите за енергия. Всички индикатори на EES2023 показват, че бизнесът очаква нещата да се влошат, преди да се подобрят.

Своите очаквания изразиха и над 800 предприемачи, представители на българския бизнес, съобщават от БТПП.


Резултатите у нас показават по-благоприятни очаквания за 2023г. по отношение на почти всички индикатори в проучването.

Прогнозите са бизнес климатът да се подобри през 2023г., като оценките за запазване на същото ниво от предходната година и тези с позитивен тренд преобладават, на фона на негативните очаквания.

От друга страна обаче, предприемачите се борят с нарастващите заплати и производствените разходи, както и с несигурността относно веригите за доставки и икономическите перспективи. Отразявайки това, на европейско ниво, има рязък годишен спад в очакванията за износ, заетост и инвестиции, докато прогнозите за вътрешни продажби са леко по-ниски в сравнение с година по-рано.

Очакванията, свързани с продажбите в страната и чужбина, запазването към увеличение на заетостта и инвестициите са на по-добри нива спрямо миналогодишното издание.

Тези позитивни оценки, свързани със запазване и увеличаване на инвестициите са свързани с голямото очакване за достъпа на компаниите до средставата от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В същото време в страната има хроничен недостиг на всякакви кадри в почти всички сектори на икономиката, затова и тези, които ще наемат, през тази година, са повече от тези, които възнамеряват да освобождават служители и въпреки кризите, безработицата продължава да е на много ниски нива.

Основните предизвикателства през 2023г.

у нас се очаква да са свързани с достъпността (цените) на енергията и суровите, следвани от липсата на кадри и разходите за труд.

Изисикванията за устойчиво развитие все още не са разглеждани като едно от големите предизвикателства от българските предприемачи, но в някои европейски страни те са на дневен ред.

Според президентът на Eurochambres, Люк Фриден: „Масивни инвестиции във възобновяема енергия, както и конкурентна бизнес среда са това, от което бизнесът в Европа се нуждае, в тези трудни времена“.

Според БТПП са необходими общи усилия на ЕС за подпомагане на предприятията да се справят с високите цени на енергията, за подобряване на енергийната ефективност и за осигуряване на достъпна и надеждна възобновяема енергия.

Необходими са действия за справяне с оставащите бариери на единния пазар, за да се създадат допълнителни възможности за растеж, както и създаване на проактивна и амбициозна търговска програма на ЕС и регулаторен процес, който повишава конкурентоспособността на предприятията.

Етикети:
България, Европа, бизнес, очаквания, икономическо развитие
Още от Бизнес