Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг са 5,962 млрд. лв.

17:49, 15 ноември 2023
Те нарастват с 15,2 процента (785,3 млн. лв.) на годишна база и с 4,1 процента (233,1 млн. лв.) спрямо края на юни т.г., показват данните на БНБ
Данни на БНБ
В края на септември вземанията по финансов лизинг от нефинансовите предприятия възлизат на 4,532 млрд. лв.

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на септември са общо 5,962 млрд. лв. (3,2 процента от прогнозния БВП ) при 5,177 млрд. лв. в края на септември 2022 г., съобщават от БНБ.

Те нарастват с 15,2 процента (785,3 млн. лв.) на годишна база и с 4,1 процента (233,1 млн. лв.) спрямо края на юни т.г.

Вземанията по финансов лизинг са 5,631 млрд. лв. в края на третото тримесечие на годината, като нарастват с 16,5 процента (799,2 млн. лв.) на годишна база и с 4,7 процента (254,9 млн. лв.) спрямо второто тримесечие. Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори нараства от 93,3 процента в края на септември 2022 г. до 94,4 процента в края на септември тази година. Сключените през третото тримесечие на годината нови договори за финансов лизинг са в размер на 821,1 млн. лв. Обемът им нараства с 11,7 процента (86,3 млн. лв.) спрямо третото тримесечие на 2022 г. и с 3,2 процента (25,1 млн. лв.) спрямо второто тримесечие на тази година.


Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 2,519 млрд. лв. в края на септември. Те нарастват с 21,8 процента (450,3 млн. лв.) на годишна база и с 6,8 процента (160,8 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на годината. Относителният им дял е 44,7 процента в края на септември при 42,8 процента в края на септември 2022 г.

Вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 1,439 млрд. лв. в края на третото тримесечие на годината, като нарастват с 19,5 процента (234,6 млн. лв.) спрямо края на септември 2022 г. и с 3,4 процента (47,7 млн. лв.) в сравнение с края на юни т.г. Относителният им дял нараства от 24,9 процента в края на септември 2022 г. до 25,6 процента в края на същия месец на 2023 г.

Вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1,454 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2023 г. , като нарастват с 6,1 процента (84,2 млн. лв.) спрямо края на септември 2022 г. и с 0,2 процента (3,6 млн. лв.) в сравнение с края на юни т.г. Относителният им дял намалява от 28,3 процента в края на септември 2022 г. до 25,8 процента в края на същия месец на тази година.


В края на септември вземанията по финансов лизинг от нефинансовите предприятия възлизат на 4,532 млрд. лв. Те нарастват с 15,8 процента (617,2 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. и с 4,3 процента (185,5 млн. лв.) спрямо края на юни 2023 г. Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на септември е 80,5 процента при 81 процента в края на септември 2022 г.

В края на третото тримесечие на вземанията от домакинствата и НТООД са 1,077 млрд. лв. Размерът им нараства с 19,7 процента (177,1 млн. лв.) на годишна база и с 6,8 процента (68,9 млн. лв.) сравнение с края на юни т.г. Относителният дял на тези вземания в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 18,6 процента в края на септември 2022 г. до 19,1 процента в края на септември 2023 г.

В края на септември вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 4,302 млрд. лв., като се увеличават с 15,6 процента (581,3 млн. лв.) на годишна база и с 3,1 процента (131,1 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на годината. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг намалява от 77 процента в края на септември 2022 г. до 76,4 процента в края на същия месец на 2023 година.

В края на третото тримесечие на годината размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 1,083 млн. лв. Те нарастват с 22,3 процента (197,3 млн. лв.) на годишна база и с 11,1 процента (108,4 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2023 г.

Към края на септември необслужваните вземания са 104,8 млн. лв. Те намаляват с 9,4 процента (10,8 млн. лв.) спрямо края на септември 2022 г., а нарастват с 4,7 процента (4,7 млн. лв.) в сравнение с края на второто тримесечие на 2023 г.

Вземанията по оперативен лизинг в края на септември са 331,5 млн. лв., като намаляват с 4 процента (13,9 млн. лв.) на годишна база и с 6,2 процента (21,8 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на годината.

В края на септември пасивите на лизинговите дружества са 7,374 млрд. лв. при 6,232 млрд. лв. в края на септември 2022г. Те нарастват с 18,3 процента (1,142 млрд. лв.) спрямо края на септември миналата година и с 3,6 процента (252,9 млн. лв.) спрямо юни 2023 г. В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял нараства от 81,6 процента в края на септември 2022 г. до 81,7 процента в края на същия месец на 2023 г. Техният размер е 6,023 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2023 г., като нараства на годишна база с 18,4 процента (936 млн. лв.) и с 4,7 процента (269,6 млн. лв.) спрямо края на юни 2023 г.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 90,2 процента от общия размер на получените кредити в края на септември при 87,2 процента в края на същия месец на 2022 г. Техният размер е 5,433 млрд. лв., като нараства на годишна база с 22,4 процента (994,6 млн. лв.) и с 6,8 процента (346,5 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на годината.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от резиденти, които са 4,147 млрд. лв. в края на септември. Размерът се увеличава с 24 процента (803,8 млн. лв.) спрямо края на септември 2022 г. и с 7,2 процента (277 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2023 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити нараства от 65,7 процента в края на септември миналата година до 68,8 процента в края на септември 2023 г.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на септември 2023 г. е 13,5 млн. лв. Той намалява с 14,9 процента (2,4 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2022 г. и с 1,7 процента (0,2 млн. лв.) спрямо края на юни 2023 г.

Етикети:
БНБ, лизинг
Водещи новини

Земеделци излизат на пореден протест

Протест на земеделци
09:03, 30 Ноем 23

Бюджет 2024: Близо 2,5 млрд. лв. са заложени за магистрали, пътища, ВиК проекти и саниране

Коментар на министър Цеков
08:01, 30 Ноем 23

България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия

България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия
17:31, 29 Ноем 23

ОИСР: Увеличението на минималната заплата създава рискове за по-устойчива инфлация

Анализ на ОИСР
16:37, 29 Ноем 23

Икономическото доверие в ЕС и еврозоната се повишава през ноември

Икономическо развитие на ЕК и еврозоната
15:35, 29 Ноем 23

Най-нови

Земеделци излизат на пореден протест

Протест на земеделци
09:03, 30 Ноем 23

Бюджет 2024: Близо 2,5 млрд. лв. са заложени за магистрали, пътища, ВиК проекти и саниране

Коментар на министър Цеков
08:01, 30 Ноем 23

Ръст на икономическия растеж на САЩ

Ръст на американската икомомика
18:37, 29 Ноем 23

България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия

България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия
17:31, 29 Ноем 23

ОИСР: Увеличението на минималната заплата създава рискове за по-устойчива инфлация

Анализ на ОИСР
16:37, 29 Ноем 23

Още от Банки