Печалбата на банките се покачи със 75% до 3 млрд. лв. в края на октомври

20:16, 30 ноември 2023
Разходите за обезценки се понижават, докато нетният лихвен доход нараства до е 4 млрд. лева

Към 31 октомври 2023 г. печалбата на банковата система е в размер на 3.0 млрд. лв. – с 1.3 млрд. лв. или 75% повече спрямо същия период на предходната година, показват актуалните данни на БНБ.

Влияние върху финансовия резултат на банковата система оказват намалените разходи за обезценка, покачващите се лихвени приходи и подобряването на качеството на кредитните портфейли на банките. 

Нетният лихвен доход за десетте месеца на 2023 г. е 4.0 млрд. лв. – с 1.4 млрд. лв. по-висок спрямо реализирания за същия период на миналата година. Начислените разходи за обезценка на финансови активи възлизат на 302 млн. лв. при 367 млн. лв. в края на октомври 2022 г.

Растежът на кредитите остава висок както за домакинствата, така и за фирмите, като продължава да намалява делът на необслужваните жилищни кредити и кредитите за нефинансовите предприятия. Брутният кредитен портфейл нараства с 804 млн. лв. (0.8%) до 95.4 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (с 525 млн. лв., 1.4%), за нефинансови предприятия (с 245 млн. лв., 0.5%) и за други финансови предприятия.

На този фон продължава да се наблюдава постепенно увеличение на лихвените проценти по новодоговорените кредити и депозити за фирмите в левове и в евро. Намаление има при лихвите по депозити на домакинствата и увеличение на лихвените проценти по новодоговорените жилищни и потребителски кредити в левове, макар те да остават по-ниски от тези в еврозоната.

През октомври се наблюдава ръст при депозитите на домакинства - с 571 млн. лв., както и при нефинансови предприятия - с 22 млн. лева.

Банковият сектор остава добре капитализиран и ликвиден. Балансовият собствен капитал на банковата система в края на октомври възлиза на 19.6 млрд. лв. и на месечна база нараства с 300 млн. лв. , като основен принос за растежа има повишената печалба през отчетния период. Отношението на ликвидно покритие в края на октомври 2023 г. е 250.3% при 241.9% в края на септември.

Общата сума на активите на банковата система към 31 октомври 2023 г. е 164.2 млрд. лева.

Водещи новини

Василев: Събрани са 685 млн. лв. повече данъци, мита и осигуровки

Коментар на Асен Василев
18:39, 20 Февр 24

Петър Чобанов: Важното е с действията и позицията си да показваме, че сме готови за еврозоната

Петър Чобанов
17:01, 20 Февр 24

Ще продължи ли газта с понижението си?

15:05, 20 Февр 24

Председателят на КЕВР: С развитието на пазара на електроенергия ще се увеличава контролът

Коемнтар на Иван Иванов
13:05, 20 Февр 24

На второ място сме по ръст на новорегистрирани автомобили в ЕС през януари

11:19, 20 Февр 24

Най-нови

Пуснато бе движението през пътен тунел „Железница“ на АМ „Струма“

18:58, 20 Февр 24

Василев: Събрани са 685 млн. лв. повече данъци, мита и осигуровки

Коментар на Асен Василев
18:39, 20 Февр 24

Петър Чобанов: Важното е с действията и позицията си да показваме, че сме готови за еврозоната

Петър Чобанов
17:01, 20 Февр 24

Ще продължи ли газта с понижението си?

15:05, 20 Февр 24

Председателят на КЕВР: С развитието на пазара на електроенергия ще се увеличава контролът

Коемнтар на Иван Иванов
13:05, 20 Февр 24

Още от Банки