Кабинетът одобри гаранционни споразумения по два заема за общо 350 млн. евро на ББР

08:25, 06 юли 2023
С тях ще се финансират малки и средни предприятия, а най-малко 20% от ресурса ще бъде насочен за проекти за действия в областта на климатичното равновесие, устойчивост на околната среда, енергийна ефективност и възобновяема енергия
Кабинетът одобри два заема за ББР
След одобрението от Министерския съвет, двете гаранционни споразумения подлежат на ратификация от Народното събрание

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на гаранционно споразумение между Европейска инвестиционна банка и България, във връзка с договор за финансиране между ЕИБ и „Българска банка за развитие“ ЕАД за отпуснат на ББР заем в размер на 175 млн. евро за финансиране на инвестиции на малки и средни предприятия и предприятия със средна пазарна капитализация, включително за опазване на околната среда и борба с изменението на климата.

Правителството одобри също споразумение за солидарна гаранция между България като гарант и Банка за развитие на Съвета на Европа като бенефициер, във връзка с рамково споразумение за отпуснат заем на ББР в размер на 175 млн. евро по проект „Подкрепа на ММСП за създаването и запазването на жизнеспособни работни места“, включително компонент „Защита на околната среда“, за подкрепа на микро-, малки и средни предприятия.

Този вид предприятия съставляват 99% от общия брой на предприятията в страната и допринасят за около 76% от общата заетост и над 66% от добавената стойност в националната икономика, посочват от Министерския съвет. Достъпното финансиране при атрактивни условия е една от основните пречки пред растежа и диверсификацията на дейността им. Пандемията от COVID-19 и войната в Украйна добавиха допълнителна несигурност в сегмента, което затруднява достъпа до търговско кредитиране.

Финансирането ще допринесе за адресиране на нуждите на МСП и ПСК от икономическо възстановяване, включително в сегментите със затруднен достъп до кредитиране, сред които стартиращи, иновативни и с по-ниска степен на обезпеченост предприятия. Най-малко 20% от ресурса ще бъде насочен за проекти за действия в областта на климатичното равновесие, устойчивост на околната среда, енергийна ефективност и възобновяема енергия.

След одобрението от Министерския съвет, двете гаранционни споразумения подлежат на ратификация от Народното събрание.

Етикети:
банки, ББР, заем, Министерски съвет
Още от Банки