Изпълнен е още един ангажимент от плана за въвеждане на еврото

10:21, 14 септември 2023
Депозитарят на ДЦК в БНБ се присъедини към TARGET2-Securities

Българската народна банка обяви, че е изпълнен още един ангажимент от националния план за въвеждане на еврото - депозитарят на ДЦК в БНБ се присъедини към TARGET2-Securities.

В съответствие с изпълнението на ангажиментите по Националния план за въвеждане на еврото в Република България, на 11 септември 2023 г. Депозитарят на ДЦK в Българската народна банка (ДДЦК) се присъедини към платформата на Евросистемата за сетълмент на ценни книжа ТАРГЕТ2-Ценни книжа (TARGET2-Securities, T2S). Миграцията към T2S е резултат от съвместната работа между БНБ и Евросистемата, започнала през 2021 г., съобщи централната банка.

На 28 юли 2023 г. БНБ, като собственик и оператор на ДДЦК, получи официално одобрение от Управителния съвет на ЕЦБ относно заявката на ДДЦК за свързване с T2S.

T2S е една от услугите на TARGET, предоставяни от Евросистемата, позволяваща хармонизиране на сетълмента на ценни книжа в централнобанкови пари на общоевропейско ниво. Участието на ДДЦК в T2S ще допринесе за по-добра достъпност на българските ДЦК, деноминирани в евро, за инвеститори от ЕС и е важна стъпка към приемането на еврото в България. Заедно с ДДЦК към T2S се присъедини и другият български депозитар – „Централен депозитар“ АД.

"Във връзка с присъединяването към T2S Управителният съвет на БНБ прие съвместна Наредба на Министерството на финансите (МФ) и БНБ за изменение и допълнение на Наредба № 5 на МФ и БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, както и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа. Посочените наредби обезпечават нормативно промените, произтичащи от присъединяването към T2S и влизат в сила от 11 септември 2023 г.", съобщи регулаторът.

Водещи новини

Парламентарната енергийна комисия прие споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Заседание на Комисията по енергетика
12:01, 4 Окт 23

Чрез цифров сертификат: Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път

Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път
11:05, 4 Окт 23

С 580 млн. лв. ще бъдат обновени сградите и материалната база в системата на образованието

Правителството отпуска допълнително пари за системата на образованието
10:11, 4 Окт 23

Председателят на Binance: България предлага уникална среда за криптовалутите

Коментар на председателя на Байнансе
09:15, 4 Окт 23

Парламентът ще обсъди споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Извънредно заседание на парламента
08:17, 4 Окт 23

Най-нови

Парламентарната енергийна комисия прие споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Заседание на Комисията по енергетика
12:01, 4 Окт 23

Чрез цифров сертификат: Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път

Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път
11:05, 4 Окт 23

С 580 млн. лв. ще бъдат обновени сградите и материалната база в системата на образованието

Правителството отпуска допълнително пари за системата на образованието
10:11, 4 Окт 23

Председателят на Binance: България предлага уникална среда за криптовалутите

Коментар на председателя на Байнансе
09:15, 4 Окт 23

Парламентът ще обсъди споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Извънредно заседание на парламента
08:17, 4 Окт 23

Още от Банки