Fibank със стабилни резултати

09:50, 01 ноември 2023
Нетната й печалба към деветмесечието, завършващо на 30 септември, възлиза на 128.140 млн. лева
Нетната печалба  на Fibank към деветмесечието възлиза на 128.140 млн. лева

Въпреки очакванията за влошаване на икономическата конюнктура в края на тази година банковият сектор е на път да я изпрати  със силни положителни финансови резултати. Водещите кредитни институции затвърждават позициите си на българския пазар, показвайки стабилност на фона на турбуленции и предизвикателства както във вътрешен план, така и на във външната среда.

Ако се разглежда групата на най-големите банки в България, впечатление прави повишаването на тяхната ефективност, въпреки високата инфлация през последните години и очакванията за забавяне на растежа на икономиката.

По-конкретно, според междинния отчет на „Първа инвестиционна банка“ АД към деветмесечието на годината например тя запазва мястото си сред водещите банки в българската система по размер на активите.

Балансовото число към 30.09.2023 г. достига 13.187 млрд. лв., като отбелязва увеличение спрямо края на 2022 г. от 473 млн. лева.

Fibank е привлякла по-голям обем депозити, което може да се смята за индикатор за нарастващо доверие към институцията. Данните показват, че депозитите от други клиенти към 30.09.2023 г. са в размер на 10.991 млрд. лв. с нетно увеличение за 2023 г. от 193 млн. лв. И по този показател банката поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната.

Счетоводният собствен капитал към 30.09.2023 г. възлиза на 1.463 млрд. лв. като се увеличава с 135 млн. лв. от началото на годината. Вземанията от клиенти по балансова стойност към края на третото тримесечие на 2023 г. са в размер на 6.900 млрд. лв., увеличението спрямо края на предходната година е 516 млн. лева.

Прави впечатление също, че банката печели от основната си дейност и показва висока ефективност. Нетната й печалба към деветмесечието, завършващо на 30 септември, възлиза на 128.140 млн.. лв. Печалбата преди данъчно облагане за същия период е 142.936 млн. лв., а печалбата преди провизии и обезценка e в размер на 234.955 млн. лв.

Общите приходи от банкови операции от началото на 2023 г. възлизат на 407.203 млн.. лв., което е с близо 26% повече спрямосъщия период на 2022 г., когатобяха 323.710 млн. лв.

Нетният лихвен доход за периода януари – септември 2023 г. е в размер на 272.723 млн. лв. и е с ръст от 78.431 млн.. лв. спрямо същия период миналата година. Нетният доход от такси и комисиони е 109.601 млн.. лв. и е с 5.446 млн.. лв. по-висок спрямо 30.09.2022 г.

Ефективното управление се обуславя и от стабилността при административните разходи, въпреки високите равнища на инфлацията, като даже се забелязва леко понижение.

Стабилността е на лице и по отношение на капиталовите и ликвидните позиции на Fibank.

Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ АД към 30 септември 2023 г. достига 21.08 %. Адекватността на капитала от първи ред е също 21.08 %, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 17.61%.

Регулаторният собствен капитал възлиза на 1.546 млрд. лв.към 30 септември 2023 г., като банката спазва и превишава регулаторните капиталови изисквания.

Коефициентът на ликвидно покритие достига 251.86 %, а коефициентът на нетно стабилно финансиране e 147.70 %, показвайки стабилна ликвидна позиция.

Като цяло към 30 септември 2023 г. печалбата на банковата система е в размер на 2.7 млрд. лв., с 1.2 млрд. лв. повече спрямо отчетената към 30 септември 2022 г. при повишаване на кредитите за домакинствата и бизнеса, водещо до стабилно покачване на нетния лихвен доход.


Водещи новини

Земеделци излизат на пореден протест

Протест на земеделци
09:03, 30 Ноем 23

Бюджет 2024: Близо 2,5 млрд. лв. са заложени за магистрали, пътища, ВиК проекти и саниране

Коментар на министър Цеков
08:01, 30 Ноем 23

България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия

България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия
17:31, 29 Ноем 23

ОИСР: Увеличението на минималната заплата създава рискове за по-устойчива инфлация

Анализ на ОИСР
16:37, 29 Ноем 23

Икономическото доверие в ЕС и еврозоната се повишава през ноември

Икономическо развитие на ЕК и еврозоната
15:35, 29 Ноем 23

Най-нови

Земеделци излизат на пореден протест

Протест на земеделци
09:03, 30 Ноем 23

Бюджет 2024: Близо 2,5 млрд. лв. са заложени за магистрали, пътища, ВиК проекти и саниране

Коментар на министър Цеков
08:01, 30 Ноем 23

Ръст на икономическия растеж на САЩ

Ръст на американската икомомика
18:37, 29 Ноем 23

България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия

България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия
17:31, 29 Ноем 23

ОИСР: Увеличението на минималната заплата създава рискове за по-устойчива инфлация

Анализ на ОИСР
16:37, 29 Ноем 23

Още от Банки