ЕС: Банките трябва да повишат готовността си за бързо развиващи се кризи

14:05, 19 септември 2023
Повечето водещи банки от еврозоната са изпълнили целта за емитиране на специален дълг за попълване на капитала при криза.

Неотдавнашните банкови кризи в Съединените щати, където Silicon Valley Bank се срина, както и в Швейцария, където UBS беше принудена да придобие Credit Suisse, показват, че банките и регулаторите трябва да повишат готовността си за бързо развиващи се кризи, обяви във вторник финансовият регулатор на Европейския съюз.

Проверка на Единния съвет за преструктуриране (SRB) е установила, че повечето водещи банки от еврозоната са изпълнили целта за емитиране на специален дълг за попълване на капитала при криза.

Принуждаването на банките в банковия съюз на ЕС да имат минимални изисквания за собствен капитал и приемливи задължения (MREL) беше условие, въведено с;ед глобалната финансова криза от 2008 г.

MREL дългът се намалява в случай на криза, за да се "спаси" банката и да помогне да не се превърне в случай на "твърде голяма, за да фалира".

Единният съвет за преструктуриране, който определя целите за MREL, заяви, че до края на 2022 г. две трети от банките са изпълнили крайната си цел.

Недостигът е 0.3% от общата експозиция към риск, равнявайки се на 2.,5 млрд. евро. Досега са били емитирани 2.7 трилиона евро, а 24 банки имат недостиг при MREL изискванията, макар че 14 от тях са получили удължаване на срока до края на 2024 г. или 2025 г., за да изпълнят целите си.

"Въпреки че притежаването на достатъчно ресурси за поемане на загуби по всяко време е ключово, също толкова важно е банките да могат да използват тези средства по време на криза", се казва в доклад на SRB.

Фокусът на Съвета се измества към гарантиране, че банките могат достоверно да демонстрират до края на годината, че проблемите им могат да бъдат плавно "разрешени" или банките като цяло да бъдат намалени по размер, преструктурирани или продадени без сътресения за клиентите.

"SRB ще направи преглед дали остават съществени недостатъци и ще предприеме коригиращи действия, когато е необходимо", се казва в доклада, въпреки че засега няма признаци, че ще трябва да се намеси.

Изчезването на ликвидността беше отличителен белег на последните банкови сътресения и се проучва внимателно в плановете за преструктуриране на банките.

„За да се насърчи последователност между разглежданите сценарии на банките, докато в същото време се включват поуките, извлечени от скорошни кризисни случаи, SRB ще разработи допълнителни насоки относно допусканията, които да се използват“, каза надзорният орган.

Водещи новини

Парламентарната енергийна комисия прие споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Заседание на Комисията по енергетика
12:01, 4 Окт 23

Чрез цифров сертификат: Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път

Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път
11:05, 4 Окт 23

С 580 млн. лв. ще бъдат обновени сградите и материалната база в системата на образованието

Правителството отпуска допълнително пари за системата на образованието
10:11, 4 Окт 23

Председателят на Binance: България предлага уникална среда за криптовалутите

Коментар на председателя на Байнансе
09:15, 4 Окт 23

Парламентът ще обсъди споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Извънредно заседание на парламента
08:17, 4 Окт 23

Най-нови

Парламентарната енергийна комисия прие споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Заседание на Комисията по енергетика
12:01, 4 Окт 23

Чрез цифров сертификат: Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път

Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път
11:05, 4 Окт 23

С 580 млн. лв. ще бъдат обновени сградите и материалната база в системата на образованието

Правителството отпуска допълнително пари за системата на образованието
10:11, 4 Окт 23

Председателят на Binance: България предлага уникална среда за криптовалутите

Коментар на председателя на Байнансе
09:15, 4 Окт 23

Парламентът ще обсъди споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Извънредно заседание на парламента
08:17, 4 Окт 23

Още от Банки