БНБ прави аукцион за ДЦК за 200 млн. лв.

08:30, 03 октомври 2022
През септември БНБ направи два аукциона за ДЦК за общо 400 млн. лева
БНБ днес прави аукцион за ДЦК за 200 млн. лева
Календарът на Министерството на финансите предвижда през октомври да се направят четири аукциона за ДЦК за общо 750 млн. лева.

Българската народна банка (БНБ) днес ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия номер BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. с падеж 27 юли 2026 г., съобщи БНБ.

За продан се предлагат книжа за 200 млн. лева с 2,25 на сто годишен лихвен процент, съобщава БТА.

През септември банката направи два аукциона за ДЦК за общо 400 млн. лева. При първия беше постигната среднопретеглена годишна доходност от 3,01 на сто, а при втория - 4,13 на сто.

През пролетта държавата продаваше държавни ценни книжа при между 0,55 и 1,33 процента годишна доходност.

Министерството на финансите на България пласира на международните капиталови пазари на 15 септември облигации, деноминирани в евро, в два транша с общ размер от 2,25 млрд. евро. Първият транш е за облигации със срочност 7 години, обем от 1,5 млрд. евро и лихвен купон 4,125 на сто. Вторият транш е за облигации със срочност 12 г., обем от 0,75 млрд. евро и лихвен купон 4,625 на сто.

Календарът на Министерството на финансите предвижда през октомври да се направят четири аукциона за ДЦК за общо 750 млн. лева.

Етикети:
БНБ, аукцион, ДКЦ
Още от Банки