БНБ: Кредитите на предприятията и домакинствата нарастват с над 11%

17:21, 08 ноември 2023
Към края на третото тримесечие на годишна база депозитите се увеличават с 9,45%
Данни на БНБ
Към края на септември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 99%

Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на третото тримесечие на 2023 г. нараства на годишна база с 0.9%, а общият им размер – с 11.3%. 

Това показват най-новите данни на Българската народна банка.

Нефинансови предприятия

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на третото тримесечие на 2023 година са 150 хил. броя, като намаляват на годишна база с 0.1%. Размерът на тези кредити е 43.686 млрд. лева, като се отчита нарастване със 7.2% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 1.1%, а размерът им се увеличава 1.5%. 


Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (28.5%), Преработваща промишленост (21.4%) и Операции с недвижими имоти (10.4%).

Към края на септември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75%.

Финансови предприятия

Кредитите на сектор Финансови предприятия в края на третото тримесечие на 2023 година са 989 броя, като нарастват на годишна база с 1.9%. Размерът на тези кредити е 7.372 млрд. лева, като се отчита нарастване с 25.2% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Финансови предприятия намалява с 2.7%, а размерът им се увеличава със 7.8%.

Към края на септември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 99%.

Домакинства и НТООД

В края на септември 2023 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД нараства на годишна база с 0.9%, като достига 2.853 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14%, като достига 36.921 млрд. лева. В края на септември 2023 г. в сравнение с края на юни 2023 г. броят на тези кредити нараства с 0.3%, а размерът им – с 4.1%.

Към края на септември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 26.4%.

Броят на депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на третото тримесечие на 2023 г. нараства на годишна база с 0.1%, а общият им размер – с 9.4%.


Нефинансови предприятия

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на септември 2023 г. са 619 хил. броя, като се отчита ръст от 0.3% спрямо края на същия месец на 2022 г. В края на третото тримесечие на 2023 г. размерът на тези депозити е 42.327 млрд. лева като на годишна база той нараства с 8.8%. Спрямо края на юни 2023 г. броят им се повишава с 0.3%, а размерът им – с 4.4%. 

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (25.5%), Преработваща промишленост (15.5%) и Професионални дейности и научни изследвания (9%).

Към края на септември 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 58.4%.

Финансови предприятия

Депозитите на сектор Финансови предприятия в края на септември 2023 г. са 7.399 хил. броя, като се отчита ръст от 4.1% спрямо края на същия месец на 2022 г. В края на третото тримесечие на 2023 г. размерът на тези депозити е 3.383 млрд. лева, като на годишна база той спада с 5.6%. Спрямо края на юни 2023 г. броят им се повишава с 0.7%, а размерът им намалява с 12.4%.

Към края на септември 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 86.1%.

Домакинства и НТООД

В края на третото тримесечие на 2023 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 8.860 млн., като нараства на годишна база с 0.1%. Размерът на тези депозити в края на септември 2023 г. нараства на годишна база с 10.5% и достига 76.460 млрд. лева. В края на септември 2023 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити нараства с 0.6%, а размерът им – с 2.4%.

Към края на септември 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 18.3%.


Етикети:
БНБ, банки, кредити, депозити
Водещи новини

Бюджет 2024: Близо 2,5 млрд. лв. са заложени за магистрали, пътища, ВиК проекти и саниране

Коментар на министър Цеков
08:01, 30 Ноем 23

България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия

България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия
17:31, 29 Ноем 23

ОИСР: Увеличението на минималната заплата създава рискове за по-устойчива инфлация

Анализ на ОИСР
16:37, 29 Ноем 23

Икономическото доверие в ЕС и еврозоната се повишава през ноември

Икономическо развитие на ЕК и еврозоната
15:35, 29 Ноем 23

Министър Радев: Има аварии по електроразпределителните мрежи Запад и Север

14:15, 29 Ноем 23

Най-нови

Бюджет 2024: Близо 2,5 млрд. лв. са заложени за магистрали, пътища, ВиК проекти и саниране

Коментар на министър Цеков
08:01, 30 Ноем 23

Ръст на икономическия растеж на САЩ

Ръст на американската икомомика
18:37, 29 Ноем 23

България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия

България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия
17:31, 29 Ноем 23

ОИСР: Увеличението на минималната заплата създава рискове за по-устойчива инфлация

Анализ на ОИСР
16:37, 29 Ноем 23

Икономическото доверие в ЕС и еврозоната се повишава през ноември

Икономическо развитие на ЕК и еврозоната
15:35, 29 Ноем 23

Още от Банки