Банките в България се радват на ръст на печалбите

19:03, 30 ноември 2022
Печалбата на банковата система за първите десет месеца на годината е 1,7 млрд. лв.
Размерът на брутния кредитен портфейл на банковата система се увеличава през октомври с 670 млн. лв. (0,8 на сто) до 84,6 млрд. лв.

Банковият сектор отчете 1.7 млрд. лв. печалба към края на деветмесечието на годината. Печалбата расте с 40.9% спрямо отчетената за деветмесечието на 2021 година. Това показват данни на БНБ. 

През октомври активите на банковата система се увеличават с 2,2 млрд. лв. (1,4 на сто) до 151 млрд. лв. Основен принос за месечния растеж имат кредитите и авансите, като делът им в структурата на балансовите активи се повишава от 60,1 на сто до 61,6 на сто.

Отношението на ликвидно покритие се повишава до 253,5 на сто в края на октомври (при 235,9 на сто в края на септември).

Размерът на ликвидния буфер е 38,4 млрд. лв.,

а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 15,1 млрд. лв. (при съответно 41,7 млрд. лв. и 17,7 млрд. лв. в края на септември). Отношението на нетно стабилно финансиране (ОНСФ), отчетено към 30 септември 2022 г., възлиза на 158,9 процента при минимално регулаторно изискване от 100 процента. Наличното стабилно финансиране (числителят на ОНСФ) в края на септември е 114,7 млрд. лв., а изискваното стабилно финансиране (знаменателят на ОНСФ) е 72,2 млрд. лв.

Размерът на брутния кредитен портфейл на банковата система се увеличава през октомври с 670 млн. лв.

(0,8 на сто) до 84,6 млрд. лв. През месеца нарастват кредитите за домакинства (с 368 млн. лв. или 1,1 на сто), за други финансови предприятия (със 177 млн. лв. или 2,9 на сто), за нефинансови предприятия (с 84 млн. лв. или 0,2 на сто), както и тези за сектор държавно управление (с 41 млн. лв. или 4,3 на сто).

Спрямо края на септември депозитите в банковата система нарастват с 1,9 млрд. лв.

(1,5 на сто) до 130 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на домакинства (с 601 млн. лв., 0,8 на сто), на нефинансови предприятия (с 457 млн. лв., 1,1 на сто), както и при тези на кредитни институции (с 930 млн. лв., 12,6 на сто) и на сектор държавно управление (с 58 млн. лв., 1,6 на сто). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (със 183 млн. лв. или 4,6 на сто).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври е 16,8 млрд. лв. и спрямо края на септември се увеличава със 159 млн. лв. (1,0 процент) в резултат от нарастването на печалбата през периода.

Етикети:
БНБ, ръст, банки, печалби
Още от Банки