Спорен законопроект на МФ вдига драстично цената на “Гражданската отговорност”

20:00, 01 декември 2022
Над 3 млн. потребители ще бъдат засегнати от увеличението на задължителната застраховка
Ще плащаме по-висока “Гражданска отговорност”
Вече има подадени множество жалби към прокуратурите на страните членки, както и към европейската прокуратура с искане предвижданата законова промяна да бъде оттеглена

Проектоизмененията на Кодекса на застраховането в частта „Зелена карта“ се явяват прецедент в българското законодателство. Едва ли Министерството на финансите си дава сметка, че в нито един друг закон не е предвидено задължително, без наличието на съпроводителни документи, плащане на претендирани задължения.

Припомняме, че проекта на Закон за допълнение на Кодекса за застраховането беше публикуван за обществени консултации на 22.11.2022 г. Той предвижда създаването на нов чл. 506а, в който пише:

„Гарантиране изпълнението на задълженията на бюрото и неговите членове

Чл. 506а. (1) В съответствие с вътрешните правила на Съвета на бюрата бюрото гарантира изпълнението на задълженията на своите членове по задължителни застраховким„Гражданска отговорност” на автомобилистите, издадени от тях.

(2) Бюрото заплаща безусловно и в сроковете по вътрешните правила на Съвета на бюрата по искания за гаранционни плащания, предявени от други национални бюра във връзка със задължения на негови членове.

(3) Със заплащането по всяко искане за гаранционно плащане бюрото встъпва в правата на чуждестранното национално бюро спрямо своя член-застраховател и в седемдневен срок от извършване на плащането предявява писмено срещу него регресните си претенции за целия размер на платеното към чуждестранното национално бюро заедно с лихвите за забава от датата на предявяване на регресната претенция.

(4) Застрахователят-член на бюрото възстановява регресната претенция по ал. 3, независимо от всяко оспорване по съдебен или извънсъдебен ред. В случай че застрахователят не възстанови регресната претенция в срок от 15 дни от датата на предявяването й, бюрото се удовлетворява от банковата гаранция по чл. 508, ал. 2, учредена от застрахователя в негова полза.“

Следа да отбележим,че Съвета на Бюрата по своята същност е частна организация, създала си собствени правила за менажиране на системата на „Зелена карта“. Така създаденото искане за безусловно плащане към една частна организация, каквато е Съвета на Бюрата, е противоконституционно и не съществува в нито една европейска юрисдикция.

Нека се спрем на ал.2 от ЗИД на КЗ „Бюрото заплаща безусловно и в сроковете по вътрешните правила на Съвета на бюрата по искания за гаранционни плащания, предявени от други национални бюра във връзка със задължения на негови членове”.

Тук не става ясно какво може да включват исканията за гаранционни плащания.Последното уведомление за усвояване на банковата гаранция са включени лихви за забава, въпреки че забавянето не е по вина на Българското национално бюро. Предложените промени създават опасен правен прецедент за безусловно плащане на претендирани задължения, независимо,че по тях са налични съдебни спорове.

Предвижданото безусловно задължение за плащане от страна на НББАЗ на претенции, които не са окомплектовани с необходимите документи съгласно изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата е неприемливо и е в нарушение на редица фундаментални правни принципи. То противоречи и на самите регулации на системата „Зелена карта“.

Какво е „Зелена карта“?

Като страна-член на Европейския съюз България е част от споразумението „Зелена карта“. Това е международно споразумение, в което участват над 40 държави и е за покриване на щети по "Гражданска отговорност" за инциденти в чужбина. Чрез тази система се създават условия на пострадалите при ПТП лица да бъдат обезщетени за причинените им имуществени и неимуществени щети от МПС с чужд регистрационен номер и се избягва необходимостта автомобилистите да доказват застрахователно покритие на границата на всяка държава, която посещават. Това се постига чрез дейността на Националните бюра – професионални и независими организации, които членуват в „Съвета на Бюрата“, учредени във всяка една от страните от системата и признати от своите правителства като организации, изпълняващи Препоръките и Задълженията, приети от Главната Работна група.

Основните функции на Бюрата са две:

- Като Обработващо бюро в страната на настъпилото ПТП имат задължението в съответствие със законовите рамки на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” да уреждат и изплащат щети, възникнали при инциденти с чуждестранни автомобили;

- Като Гарантиращо бюро да гарантират плащанията по валидно издадените застрахователни сертификати „Зелена карта”. Същите се издават на водачите на МПС от застрахователните компании, членове на Бюрото.

Задължаването на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи би допринесло за още повече застархователни измами, смятат експерти от сектора.

Освен това би довело и до завишаване на премиите по застраховките „Гражданска отговорност“.

Промените поставят под сериозен системен риск и влошаване на финансовото състояние на българските застрахователни компании, които се задължават да изплащат застрахователни претенции веднага след настъпило ПТП извън страната.

За съжаление всичко това не е обсъждано със заинтересованите страни.

Дори и в момента в България застархователните компании са задължени да изплащат щети от преди 5-6 години, за които ищците нямат документи. Това предполага, че след това застрахователите няма да получат обратно парите си, защото може да се сметне за застрахователна измама. Вече има подадени множество жалби към българската, италианската и европейската прокуратура, по които текат разлютвания.

Редно е да отбележим, че изключване на България от системата „Зелена карта“ е невъзможно. Това е така, защото страната ни е член на Европейския съюз и в това си качество, съгласно европейските директиви и регулациите на Съвета на бюрата, е задължена да осигурява задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за всички МПС с български регистрационни номера, която да е валидна за територията на цялото Европейско икономическо пространство, както и за територията на Швейцария, Обединеното кралство, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Андора, през цялото време на действието на застрахователния договор.

Вече има подадени множество жалби към прокуратурите на страните членки, както и към европейската прокуратура с искане предвижданата законова промяна да бъде оттеглена. 

Етикети:
министерство на финансите, законопроект, застрахователи, гражданска отговорност, "Гражданска отговорност"
Водещи новини

Андрей Новаков: Еврозоната и Шенген трябва да вървят ръка за ръка

Коментар на Андрей Новаков
18:53, 28 Февр 24

Терминалът за втечнен газ в Александруполис започва работа на 30 април

17:08, 28 Февр 24

Радан Кънев: Българската икономика се представя по-добре от българската политика

Коментар на Радан Кънев
16:10, 28 Февр 24

Подкрепата от Банката на ЕС за България се е увеличила над два пъти

13:35, 28 Февр 24

ПП-ДБ настояват за нови ВСС и главен прокурор, за да влязат в коалиция с ГЕРБ

12:24, 28 Февр 24

Най-нови

Андрей Новаков: Еврозоната и Шенген трябва да вървят ръка за ръка

Коментар на Андрей Новаков
18:53, 28 Февр 24

Със или без САЩ, не може да позволим на Русия да спечели, заяви Фон дер Лайен

18:01, 28 Февр 24

Терминалът за втечнен газ в Александруполис започва работа на 30 април

17:08, 28 Февр 24

Радан Кънев: Българската икономика се представя по-добре от българската политика

Коментар на Радан Кънев
16:10, 28 Февр 24

Кристалина Георгиева: Не съм фокусирана върху търсенето на втори мандат като шеф на МВФ

14:55, 28 Февр 24

Още от Анализи