Ренесансът на ядрената енергетика в Южна Корея

13:07, 20 януари 2023
Към настоящият момент в страната работят 25 ядрени реактора, които осигуряват почти 1/3 от електроенергийния баланс
Южна Корея и ядрената енергетика
Причината за водещото значение на ядрената енергетика в Южна Корея е продиктувана от едно водещо обстоятелство - страната е относително бедна на собствени енергийни ресурси

Ядрената енергетика се завръща – с това може да бъде описан новия стратегически дискурс в енергетиката на Южна Корея. Само допреди няколко години това изглеждаше немислимо. Аварията в японската ядрена централа „Фукушима-Даичи“ нанесе огромни имиджови щети не само на японския ядреноенергиен отрасъл, но и върху развитието на ядрената енергетика в целия свят. Намиращата се в съседство на Япония Южна Корея също понесе имиджовите щети. 


Днес, обаче, светът се намира в тотално различна геополитическа среда, в сравнение с това, което беше през 2011 г. В разгара на световна енергийна криза, бушуващи регионални военни конфликти и увредена верига на доставките, енергийната сигурност отново е поставена на първо място, за сметка на неясно формулираните планове за „въглеродна неутралност“.

Енергетиката на Южна Корея

Южна Корея е една от водещите страни в ядрената енергетика не само в Азиатския регион, но и в целия свят. Към настоящият момент в страната работят 25 ядрени реактора, които осигуряват почти 1/3 от електроенергийния баланс. Потреблението на електроенергия расте с устойчиви темпове - от 500,35 TWh през 2011 г. до 588,52 TWh през 2021 г. Природният газ и въглищата имат водещ дял при електропроизводството през 2021 г. - съответно 29,76% и 35,72%, което означава, че съвкупно тези два фосилни източници имат над 65%-ов дял в генерацията. По отношение на ядрената енергетика, освен нейното интегрално значение за стабилността на енергийната система на местна почва, Южна Корея има амбицията да бъде водещ износител на ядрени технологии в света.


На местна почва, обаче, стратегическото планиране в областта на ядрената енергетика доскоро беше с неясно формулирани цели. Въпреки, че ядреноенергийния отрасъл е от фундаментално значение за осигуряването на електроенергийния баланс на страната, плановете на политическото ръководство през 2017 г. включваха политика по отказ от ядрената енергетика в следващите 40 години.

Наред с това тогава бяха представени и амбициозни цели, водени от спорната политика за ударно намаляване на въглеродните емисии чрез експанзивно строителство на мощности от възобновяеми енергийни източници. Може да се каже, че тогавашната политика на „полиси-мейкърите“ в Южна Корея копираше европейските си колеги в лицето на Европейската комисия, и най-вече - Германия като водещия „климатичен лидер“ на Европа.

С встъпването в длъжност на новия президент Юн Сук Юл през м. май 2022 г. обаче, политиката на Южна Корея по отношение на ядрената енергетика претърпя обрат. Президентът даде да се разбере, че предишната политика по плавен отказ от ядрената енергетика ще бъде ревизирана, а страната отново ще се завърне на „ядрената карта“ - чрез мащабни инвестиции, както в местното развитие на ядрената енергетика, така и в експорта на корейски ядрени технологии. Като водеща част от тази политика, президента Юл акцентира върху плановете за участие в изграждането на 10 нови ядрени централи по света към 2030 г., и продължаването на строителството на новите ядрени мощности в страната.


Що се отнася до строителството на нови ядрени реактори на местна почва, трябва да се отбележи, че към момента в Южна Корея се изграждат нови блокове на съществуващите площадки - Шин-Ханул-2, Шин Кори-5 и Шин Кори-6. Всички те използват най-съвременната корейска технология - реактора APR-1400. Общият капацитет на инсталираната мощност когато тези блокове бъдат завършени ще възлиза на 4200 MWe. Също така трябва да се отбележи, че по този начин Южна Корея ще добави към електропроизводствените си мощности чиста, предвидима и сигурна генерация, която ще спомогне за постигането на водещите цели – енергийната сигурност и нискоемисионното електропроизводство.

Ролята на експорта на ядрени технологии

Друг важен аспект от развитието на корейската ядрена индустрия е експорта на корейски ядрени технологии. Един от големите успехи бе свързан с участието на Корейската хидро и ядрена корпорация (KHNP) в изграждането на първата ядрена централа на Арабския полуостров – АЕЦ „Барака“ в Обединените арабски емирства. Договорът за нейното изграждане бе сключен още през 2009 г., като до момента два от блоковете вече се намират в промишлена експлоатация, трети блок е свързан към електроенергийната система, а четвърти е с висока степен на готовност за физически пуск.

Сътрудничеството между Южна Корея и ОАЕ изглежда няма да спре с въвеждането в експлоатация на АЕЦ „Барака“.

Свидетелство за това е подписването на меморандум за задълбочаване на сътрудничеството между двете държави, който включва проучване на възможностите за развитие и на малките модулни реактори (ММР). Що се отнася именно до ММР, Южна Корея обръща сериозно внимание за тяхното внедряване. В средата на 2022 г. три южнокорейски компании в лицето на „Doosan Enerbility Company“, „GS Energy Corporation“ и „Samsung C&T Corporation“ подписаха меморандум за разбирателство с американската компания „NuScale“, която е лидер в разработката на ММР проекти.

Очаква се корейските компании да се включат в производството на различни компоненти за проекта на „NuScale“, който е в изключително напреднала фаза по пътя на своята промишлена експлоатация.

В края на август 2022 г. правителството на Южна Корея обяви, че държавната компания е сключила договор на стойност 2,25 млрд. долара за доставка на оборудване за турбинна зала и участие в строителните работи на първата ядрена централа в Египет „Ел Дабаа“.

Освен това, Южна Корея е декларирала интерес за участие в изграждането на ядрени централи в Полша.


Развитието на ядрената енергетика и разширяването на нейния дял в местното електропроизводство може да се разгледа като целесъобразно, защото корейската ядрена индустрия притежава значителен експлоатационен опит, инженерингови и проектантски възможности, както и индустриален капацитет за производството на ядрено оборудване. За да бъде устойчиво развитието на ядрената индустрия все пак е необходимо и сътрудничество с останалите водещи страни-производители на оборудване и международните организации като Международната агенция по атомна енергия (МААЕ).

Развитието на енергетиката в условията на макроикономическа нестабилност

Причината за водещото значение на ядрената енергетика в Южна Корея е продиктувана от едно водещо обстоятелство - страната е относително бедна на собствени енергийни ресурси. Почти 85% от първичното енергийно потребление се осигурява от фосилни източници, а 98% от тях са вносни. Във времената, когато веригите за доставка на петрол, природен газ (вкл. и втечнен природен газ) и въглища бяха стабилни, а цената им бе приемлива, тази енергийна зависимост не се разглеждаше като проблем. 

С настъпването на пандемичните времена и геополитическите размествания, веригата на доставките бе обтегната до краен предел, а ценовата нестабилност на енергийните пазари се превърна в норма.

Макроикономическата картина в страната също налага въвеждането на мерки в енергетиката, защото производствената инфлация до средата на 2022 г. варираше между 9-10% на годишна база. Въпреки, че през последните месеци се наблюдава известно успокоение, системните рискове пред корейската индустрия остават.

В края на миналата година стана ясно, че цената на електроенергията за първото четиримесечие на 2023 г. ще се повиши с 9,5%. Натискът върху цените е продиктуван от ценовата нестабилност на водещите за страната енергийни ресурси – природен газ и петрол. А с увеличаването цената на електроенергията корейската промишленост се сблъсква с познатите на Европа проблеми през последните две години - високите цени на енергоносителите оказват сериозен натиск върху производствените разходи на компаниите, като това е особено валидно за малкия и среден бизнес, който има ограничени резерви и ресурс за париране на тези неблагоприятни ефекти.

Високотехнологичната индустрия на Южна Корея е определящ фактор за нуждата от стабилност и ценова предвидимост на енергийните доставки.


Индустриалният сектор на страната е с висока добавена стойност за БВП, като за 2021 г. промишлеността има дял от 28% при неговото формиране.

Най-големите индустриални компании са концентрирани в електрониката (вкл. и производството на чипове), автомобилостроенето, телекомуникациите, корабостроенето, производството на стомана и т.н. При тези условия, гарантирането на енергийната сигурност се превръща в приоритет №1 на ръководителите в енергетиката.

В случая на Южна Корея, това може да се случи по няколко направления като:

  • диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ и петрол;
  • разширяване дела на местните енергийни източници (ядрена енергия и ВЕИ) в електропроизводството.

Едно е сигурно – за да повиши конкурентоспособността на високотехнологичната си индустрия, Южна Корея трябва да предприеме енергични стъпки в посока гарантирането на енергийната си сигурност. Без използването на сигурни, надеждни и чисти енергийни източници като ядрените централи, изпълнението на тази цел е поставено под въпрос, защото индустриалната политика и енергийната сигурност вървят ръка за ръка.

Етикети:
ядрена енергия, Южна Корея, нови стратегии, централи
Водещи новини

ЕП призовава ЕС да даде на Украйна всичко необходимо, за да победи Русия

19:07, 29 Февр 24

ЕП прие план за защита на европейския енергиен пазар от манипулации

17:25, 29 Февр 24

Денков: Не искаме да има нови избори, но няма и да бъдем параван

15:45, 29 Февр 24

Биткойн се подготвя за ново голямо покачване, след като вече достигна 63 000 долара

14:05, 29 Февр 24

Парите по новата програма за саниране с 20% самоучастие са на привършване

12:28, 29 Февр 24

Най-нови

ЕП призовава ЕС да даде на Украйна всичко необходимо, за да победи Русия

19:07, 29 Февр 24

ЕП прие план за защита на европейския енергиен пазар от манипулации

17:25, 29 Февр 24

Денков: Не искаме да има нови избори, но няма и да бъдем параван

15:45, 29 Февр 24

Биткойн се подготвя за ново голямо покачване, след като вече достигна 63 000 долара

14:05, 29 Февр 24

Парите по новата програма за саниране с 20% самоучастие са на привършване

12:28, 29 Февр 24

Още от Анализи