Държавата е длъжник на децата, които искат да спортуват

10:13, 03 юли 2023
Проблеми, които имат свои отражения в здравето, спортните резултати, престижа на страната, а и в икономиката
Децата, които искат да спортуват

Недостатъчно финансиране, неефективно разпределение на средствата, работа на парче и липса на координация между общините и държавата, слаба достъпност, а може би и сгрешен модел. Така могат най-общо да се щрихират проблемите пред развитието на спорта в България и особено на спорта в училище. Проблеми, които имат свои отражения в здравето, спортните резултати, престижа на страната, а и в икономиката.

Подобно на всички аспекти от социалния, политическия и икономическия живот в страната и спортът преживява големите промени през 90-те години на миналия век.

Според Националната стратегия за развитие на спорта в България (2012-2022) стряскащата тенденция е следната:

В периода до 1992 г. Националната система за физическо възпитание и спорт представляваше разгърната структура, която ресурсно беше осигурена от страна на държавата с голям брой спортни специалисти, добре поддържана материална база и сериозно финансиране.

Със създаването на Комитета за младежта и спорта беше изградена принципно нова структура на спорта, включваща самостоятелни спортни организации с нов статут. Появи се спортният клуб като самостоятелен и основен субект на Националната система за физическо възпитание и спорт в качеството си на юридическо лице.

Вследствие на настъпилите политически, икономически и социални промени в обществото тази система беше принудена да се развива в нова обстановка, характеризираща се с децентрализация и значително по-малки ресурсни възможности.

Неефективната организационна структура на българския спорт води до лавинообразно увеличаване броя на спортните клубове и на българските спортни федерации, без това да води до увеличаване броя на занимаващите се със спорт.

 Голяма част от спортните клубове се ръководят от самонаели се треньори, което води до занижен контрол и неефективна дейност.

Занижен е интересът към дейността на клубовете и липсата на методически контрол в резултат на големия им брой.

Законът за физическото възпитание и спорт (ЗФВС) разделя спортните организации на регистрирани като юридически лица с не-стопанска цел и професионални. Това позволява организации (клубове), регистрирани в обществена полза, да извършват (предимно) стопанска дейност чрез предлагане на спортни услуги без облагане с данъци и в същото време да ползват държавна, общинска, финансова и административна подкрепа.

В Националната система за физическо възпитание и спорт не съществуват общински структури по места, отговорни за развитието и координацията на областно и общинско ниво на спорта за всички. В преобладаващата си част общинските ръководства осъществяват само формален надзор върху дейността на спортните организации на тяхна територия. Липсва спортен календар на общинско и областно равнище. Това касае най-вече календара на детско-юношеския спорт.

Спортната инфраструктура в страната се характеризира с морално остарели съоръжения, лоша поддръжка и единични опити за ново строителство на спортни площадки и зали. Недостатъчен е броят на специализираните площадки по местоживеене, на велоалеи и други спортни съоръжения, които предоставят възможности за самостоятелно или организирано практикуване на спорт.

Самият факт, че въпросната стратегия е писана преди 10 г., а проблемите, описани в нея, звучат актуално и към днешна дата, е действително стряскащ.

Длъжник ли е държавата

Липсата на достачно финансиране и неефективното изразходване на средствата е лесно проследима и видима в данните на Евростат.

Статистиката за правителствени разходи за спортни услуги като дял от общите разходи показва, че през 2020 г. и 2021 г. България едва е прескочила санитарния минимум от 0.5% при средно ниво в ЕС от 0.9 на сто.

Нещо повече, страната ни изостава драстично по този показател от държави от т.нар. наша черга.

Например абсолютен шампион в ЕС по финансиране на спорта е Унгария, където разходите за тези услуги през 2020 г. са 2.5% от общите разходи, а през 2021 г. са около 1.8 на сто.

Друг добър пример е вицешампионът в подреждането Естония, където през 2021 г. това равнище е над 1.5 процента.

България изостава и от страни като Гърция, Чехия, Латвия, Хърватия, Румъния и Малта.

Сегашните програми

Извън кампаниите на водещи бивши спортисти и фондациите им, финансирането на училищния спорт остава в огромна степен държавно, както и на общинско равнище, където обаче средствата отново се делигират от централния бюджет. Разбира се, има и принос от частни бизнес чрез дарения.

Така през 2022 г. основната програма е "Заедно в изкуствата и спорта". В нея бяха включени около 1 897 отбора за колективен спорт в 990 училища.

Бюджетът на програмата бе 42 млн. лв., като в областта на спорта групите може да са по баскетбол, волейбол или футбол.

Училищата получават средства за закупуване на екипировка на учениците, спортни уреди и пособия и др., както и за възнаграждения на привлечени треньори.

Тази програма следва да бъде продължена и през 2023 г. с приемането на редовен бюджет.

Допълнителна възможност за привличане на средства има и по Плана за възстановяване и устойчивост, където за общините са заложени 61 милиона лева за спортните обекти. По новата програма общините можеше да кандидатстват с проекти за спортни и тренировъчни зали, комплекси, бази, многофункционални спортни обекти и друг сграден фонд, ползван за провеждане на спортни мероприятия.

Като стъпка в правилната посока може да се разглежда и обявеното намерение от спортния министър Димитър Илиев за създаване на нов фонд за споделено финансиране на масовия спорт.

По този фонд ще могат да кандидатстват организации, които имат готовност да осигурят 50% от финансирането. Средствата вече са предвидени и предстои да се гласуват от Народното събрание със Закона за бюджета на държавата за тази година.

В най-скоро време ще бъде разработена и методологията за кандидатстване и реализация на проектните предложения по линия на новата програма

Въпреки всичко, средствата като цяло отново изглеждат недостатъчни, за да достигнем първенците в Европа, а и да се приближим до т.нар. страни от нашата черга.

В това време разходите за заплати на персонала в администрацията и за пенсии расте ударно, което не означава, че тези програми не трябва да са приоритет, а че просто държавата следва да изпълни ангажементите си към децата и юношите, които ако не елитни атлети, със сигурност ще са бъдещата работна сила, която минимум следва да е в добро здравословно състояние и с адекватно развита култура на движение.

Да не говорим, че очевидно без достатъчно финансиране и достъпност в училищните спортове, няма добри резултати в професионалните спортове, като особено поразителен пример е най-популярният спорт в България – футбола, където разочарованието деградира до присмех и апатия към представянето на националния ни тим.


Водещи новини

Парламентарната енергийна комисия прие споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Заседание на Комисията по енергетика
12:01, 4 Окт 23

Чрез цифров сертификат: Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път

Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път
11:05, 4 Окт 23

С 580 млн. лв. ще бъдат обновени сградите и материалната база в системата на образованието

Правителството отпуска допълнително пари за системата на образованието
10:11, 4 Окт 23

Председателят на Binance: България предлага уникална среда за криптовалутите

Коментар на председателя на Байнансе
09:15, 4 Окт 23

Парламентът ще обсъди споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Извънредно заседание на парламента
08:17, 4 Окт 23

Най-нови

Министър Радев за споразумението: Трудни, но изпълними са точките

Коментар на министър Румен Радев
13:15, 4 Окт 23

Пеевски: Ще искаме оставката на енергийния министър, ако не се изпълни споразумението

Коментар на Делян Пеевси
13:01, 4 Окт 23

Парламентарната енергийна комисия прие споразумението между премиера, депутати и синдикати в сектор енергетика

Заседание на Комисията по енергетика
12:01, 4 Окт 23

Чрез цифров сертификат: Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път

Партиите вече могат да обявяват дарителите си по електронен път
11:05, 4 Окт 23

С 580 млн. лв. ще бъдат обновени сградите и материалната база в системата на образованието

Правителството отпуска допълнително пари за системата на образованието
10:11, 4 Окт 23

Още от Анализи